TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB SAMSUN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Samsun Şubesinin ‘11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 13:00 de TZYMB Samsun Şubesi toplantı salonunda (Çiftlik Mah. Divitçioğlu Cad. No: 84/1, Samsun) yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı yer ve aynı saatte 29 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.

            

Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyurulur. 18.01.2020

 

                                                                                                     

                    Hasan ÖNDER

           TZYMB Samsun Şubesi Başkanı

 

       

GÜNDEM

 

1.      Yoklama, açılış ve divan teşekkülü

2.      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

3.      Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası

4.      Bilançonun görüşülmesi ve ibrası

5.      Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

6.      Tahmini bütçe ve onayı

7.      Dilek ve temenniler