TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB KONYA ŞUBESİ 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

 

            Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri
Birliği Konya Şubesinin “15. Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıdaki gündemi
görüşmek üzere 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13:00 de TZYMB toplantı salonun
(Hastane cad. Hisar iş Hanı No2 Kat 3 D 12 Selçuklu / KONYA) adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde,  ikinci toplantı aynı yer ve aynı saatte 24 Şubat 2018 Cumartesi
günü yapılacaktır.

Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyrulur.01.02.2018

 

                                         Murat
AKBULUT

                                   TZYMB Konya Şubesi

                             Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM

1-Yoklama, açılış ve
divan teşekkülü

2-Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

3-Denetim Kurulu Raporunun
okunması ve ibrası

4-Bilançonun
görüşülmesi ve ibrası

5-Yönetim ve Denetim
Kurullarının seçimi

6-Tahmini bütçe ve
onayı

7-Dilek ve temenniler

 

 

 

Yeni Şehir Mh.
Hastane Cd. Hisar İşhanı Kat:3 No 2/12 Selçuklu/KONYA

Tel:(332)2387444   
tzymb_konya@hotmail.com