TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB İZMİR ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

 

            Derneğimizin Olağan Genel Kurul
Toplantısı 16.02.2020 Pazar günü saat 13:00 te Kazım Dirik Mah. 166 Sok. No:2/3
Bornova/İzmir adresinde, 

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 23.02.2020 Pazar günü
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

            Üyelerimizin teşriflerini rica
ederiz.31.01.2020

 

 

 

                                      Hüseyin
DÜZ

                             TZYMB
İzmir Şubesi Başkanı

 

 

 

GÜNDEM                                    :

1-Açılış
ve Saygı Duruşu.

2-Divan
Teşekkülü.

3-Divan
Tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi.

4-Yönetim
Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi.

5-Yönetim
ve Denetim Kurulunun ibrası.

6-Dernek
Organlarının Seçilmesi
.(Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek Denetim Kurulu 3
asil, 3 yedek)

7-Taslak
Bütçenin görüşülmesi ve Kabulü.

8-Dilek
ve temennilerin görüşülmesi.

9-Kapanış.