TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TZYMB İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

TZYMB Genel Başkanlığına,

İstanbul Şubemizin 12 ci olağan genel kurulu yapılması ile ilgili genel kurul kararı aşağıda sunulmuştur bilgilerinize arz olunur.
Derneğimiz 12 ci olağan genel kurul toplantısının gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 08/04/2023 günü saat 13.00 da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 16/04/2023 günü aynı yer ve saatte yapılmasına , yönetim kurulumuzun 23.03/2023 tarih ve 4 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Hikmet Karaçay
Yön.Kur.Bşk.