TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TUYAP Ankara Tarım Fuarı 2006 çerçevesinde düzenlediğimiz “Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler” paneli yapılmıştır.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ hocamızın yönettiği panele konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet Makineleri Bölüm Başkanı Prof.Dr.Aziz ÖZMERZİ, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet Makineleri Bölümünden Prof.Dr.Fikret DEMİR, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Alim IŞIK ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Teknik Danışmanı M. Selami İLERİ panelist olarak katıldılar.

Panelde bir açılış konuşması yapan TZYMB Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ; “Burada mekanizasyondaki gelişmeler konusuna girmeyeceğim. Bu hususu konunun uzmanı, ülkemizin en değerli hocalarına havale ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ülkemizin farklı yerlerinden kalkıp geldiler. Bende gelişmeleri sizinle birlikte hocalarımdan dinleyeceğim. Panelin Türk tarımına, Türk çiftçisine faydalı olmasını diliyorum, bize burada, bu konuyu işleme fırsatı veren TUYAP ekibi başta olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.


 


Paneli yöneten sayın hocamız Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ ise “Kara toprak Türk Milletine kâh sevgili kâh tarla kâh vatan olmuştur. Türk Milleti ise tarih boyunca bu topraklar üzerinde hiç rahat bırakılmamıştır. Bu nedenle bu toprakların bu vatanın gerçek sahipleri olarak Türk Milletinin birim alandan en fazla verimi almak için çalışmasının zorunlu olduğu, bunun için tarımsal gelişmelerin uygulamaya aktarılmasının yanında Tarım Mekanizasyonuna da gereken önemin verilmesi gerekmektedir.” diye konuştu.


Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet Makinaları Bölüm Başkanı Prof.Dr.Aziz ÖZMERZİ, “Türkiye’de Tarım Mekanizasyonunun Genel Durumu”, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet Makinaları Bölümünden Prof.Dr.Fikret DEMİR, “Hassas Tarım Uygulamaları”, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Alim IŞIK “Türkiye’de Nüfus, Tarım Ve Mekanizasyon Düzeyi Gelişimi” konulu sunularını katılımcılarla paylaştılar. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Teknik Danışmanı M. Selami İLERİ ise sektörün genel üretim, pazarlama ve ihracat durumu ile ilgili bilgiler vermiştir.


Panele meslektaşlarımız, üreticiler ve sektör üyeleri büyük ilgi gösterdiler. TUYAP Ankara Tarım Fuarı 2006, 6-10 Eylül 2006 tarihleri arasında gezilebilecektir. TZYMB olarak standımız fuar süresince ziyaretçilere açık olacaktır.


TZYMB Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ’un konuşmasının tam metni aşağıdadır.


 


Tarımda verimlilik girdilerin dengeli olarak kullanımına, tarımda sürdürülebilirlik ise maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet edebilirliğe bağlıdır. Tarımın mekanizasyonu ise dengeli kullanılır ise üretim maliyetlerinin düşürülmesinde en önemli unsurlardan birisi olmaktadır, ben bu ülkede tarımın mekanizasyonu aşamalarını en iyi takip eden ve bizzat içinde yaşayan bir ziraat mühendisiyim. Çocukluğumda çiziden çıkmasın diye sabana koşulu öküzlerin yularından çektim (onun için çiziden çıkanları- insan da olsa- hiç sevmem). Son zamanlarda yol bilgisayarı olan, son teknolojiyle donatılmış traktörleri ve diğer tarım makinelerini gördüm , bir kısmını kullandım. Teknolojik gelişmelere hayranım, bu gelişmelere benim ülkemde, benim meslektaşlarım da katkıda bulunuyor. Bu nedenle de mutluyum.


 


Ancak burada birkaç konuya değinmek istiyorum: bunlardan birincisi bu makina ve ekipmanlara sahip olabilme meselesi tarımda makineleşme her şeyden önce tarım işletmelerindeki sermaye birikimine bağlı. Dün burada sergilenen traktörlere bakarken bir ziyaretçi “kaç paraymış” diye sordu. Ben de fiyatına baktım, 60 000 YTL idi.” artık bir tane alırsın dedim” . Arkadaş “neyinen” diye cevap verdi. Benim kafam karıştı. Zira 10 dakika önce sayın bakan; çiftçiye 2002 yılında 2.2 katrilyon destek verilirken, bunu 2005 yılında 4.1 katrilyon TL’ye çıkarttıklarını söyledi. Ben bunu duyunca çiftçinin cebi dolu dîye düşündüm. Arkadaş nankörlük ediyor diye düşündüm. Dedi ki ! “ben 2002 yılında buğdayımı 400 000 TL’den satmıştım, aradan 4 yıl geçti, bu yıl 36 kuruş’tan sattım. Mazotu 600 000 TL’den alıyordum , şimdi 2 YTL’nin üstünde. Ben karda mıyım yoksa zararda mıyım bunu sen hesapla.” dedi basit bir hesap yaptım Türkiye’de ortalama 20 milyon ton buğday üretiliyor ; çiftçi buğdayını 2002 yılındaki fiyattan satmış olsa bile 4 yıllık enflasyon yüzde 50 olsa buğdayını 600 TL’ye satması lazım. Yok satamamış . Öyle ise kiloda 200 tl kaybı var. Çarp 20 milyar kilo ile . Ne çıktı? 4 katrilyon TL çiftçi 4 yılda sadece buğdaydan bu kadar kaybetmiş. Anadolu’da buğday ile koyun gerisi oyun derler. Ben buğdaydaki oyunu hesapla yapıverdim. Koyundakini de sonra müsait bir zamanda siz hesaplarsınız.


 


Bu konuya neden girdim. Biz doğruları söylemek zorundayız. Üreticimiz gün be gün erimektedir. Halbuki şu dışarıda görücüye çıkan güzelim makineler için para gerekir. Çiftçiyi zenginleştirmek zorundasınız. Siz Atatürk’ün efendilerine sahip çıkmaz böyle yalan yanlış rakamlarla kandırmaya çalışırsanız, onlarda zamanı gelince efendiliğini gösterir.


 


Burada mekanizasyondaki gelişmeler konusuna girmeyeceğim. Bu hususu konunun uzmanı, ülkemizin en değerli hocalarına havale ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ülkemizin farklı yerlerinden kalkıp geldiler. Bende gelişmeleri sizinle birlikte hocalarımdan dinleyeceğim.


 


Panelin Türk tarımına, Türk çiftçisine faydalı olmasını diliyorum, bize burada, bu konuyu işleme fırsatı veren TUYAP ekibi başta olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum.