TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ADANA ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

-GENEL KURUL İLANI-

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
ADANA ŞUBESİ

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Adana Şubesinin ‘9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat 14:00 de TZYMB toplantı salonunda (Toros Mahallesi 1 Sokak Şayan Sitesi No:114 Zemin Kat Çukurova / Adana) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı yer ve aynı saatte 8 Mart 2014 Cumartesi günü yapılacaktır.
Üyelerimize katılmaları ricasıyla duyurulur. 11.02.2014

Celal KARA
TZYMB Adana Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış ve divan teşekkülü
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
3. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası
4. Bilançonun görüşülmesi ve ibrası
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
6. Tahmini bütçe ve onayı
7. Dilek ve temenniler