TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

The International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry-20 (ICABGEH-20)

The International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry-20 (ICABGEH-20)

KONGRE SONUÇ RAPORU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ortaklığı ile düzenlenen 12 – 14 Ağustos 2020 tarihleri, arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. Kongremizde 17 ülkeden gönderilen 91 bildiri sunulmuş olup (Tablo 1), 103 katılımcı iştirak etmiştir. Kongremizde hayvan beslemeden hayvan ıslahına, veteriner hekimlikten su ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ve Sığırdan tavşana, bal arısından yak sığırına kadar çok farklı türde çiftlik hayvanlarına yönelik araştırma sonuçları sunulmuştur. Hemen her sunumun ardından bilimsel kalitesi yüksek tartımalar gerçekleşmiştir. Kongre sonunda yapılan değerlendirme oturumunda katılımcılar bilimsel ve kültürel olarak kongreyi oldukça beğendiklerini, dünyayı ve bilim dünyasını derinden etkileyen salgın döneminde dahi böyle başarılı bir kongreye iştirak ettikleri ve paydaşı oldukları için çok mutlu olduklarını belirtmişlerdir.

Ülken%
ABD22,2
Cezayir66,59
Endonezya11,1
Güney Afrika55,49
Hindistan11,1
İngiltere22,2
İran55,49
İtalya11,1
Kamerun11,1
Kazakistan11,1
Kırgızistan33,3
Macaristan22,2
Malezya11,1
Nijerya1112,09
Pakistan33,3
Polonya22,2
Türkiye4448,35
TOPLAM91100