TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

TARIM ÖĞRENİMİNİN 177. YILDÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI

Bildiğimiz üzere Ülkemizde ilk kez tarımda modern tekniklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve ziraat alanında nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 10 Ocak 1846’da açılan Ziraat Mekteb-i Âliyesi (Ziraat Yüksek Okulu) ile başlayan tarımsal eğitim-öğretim faaliyetlerinin 177. yıldönümü, Tarımsal Öğretim Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında kalkınma hamlesi tarımsal faaliyetlerin modernleşmesi ile ortaya konmuştur. Yine Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Atatürk Orman Çiftliği dediğimiz alanda, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK talimatıyla 52.000 dekarlık alanda gerçekleştirilen başarılı çalışmalar; fidan yetiştirme, bahçecilik, bağcılık ve hayvancılık alanlarında çiftçilere örnek ve yol gösterici olmuştur. Atatürk’ün Tarıma verdiği önemi “Milli Ekonominin Temeli Ziraattır” sözüyle de anlamaktayız. Mesleğimiz olan Ziraat Mühendisliği, Cumhuriyetin ilk ve orta yıllarında olduğu önemi günümüzde ne yazık ki kaybetmiş gibi görünüyor. 1980’li yıllara kadar sayısı 7’yi geçmeyen ve standardı yüksek eğitim veren Ziraat Fakülteleri günümüzde 40’ı bulmuş durumdadır. Reel piyasada bir şeyin değerini bulabilmesi arz-talep dengesinin doğru kurulmasıyla mümkün olur. Bu yönüyle ihtiyaçtan çok fazla sayıda mezun verilmesi Ziraat Mühendisliği mesleğinin arz-talep dengesini bozmaktadır. Bunun sonucu olarak bir sürü işsiz ve bir o kadar kendi işini yapamayan Ziraat Mühendisi Türkiye’nin her yerinde çözüm beklemek zorunda kalmıştır. Bizim parolamız “Tarım, milli savunma kadar önemsenecek stratejik bir sektördür”. Bu parola ancak ve ancak gelecek planlaması yapabilen, kendini alanında iyi yetiştirmiş, ekonomik kaygılardan arınmış Ziraat Mühendisleri eliyle kilitleri açabilir. Bu denli önemli bir sektör ne yazık ki planlama yapılmaksızın kendi haline terkedilmiş gibi yalnızlaştırılmıştır. Öyle ki Üniversite giriş sınavında Mühendislik programlarına giriş için ilk 300.000’e girmeniz gerekirken, Ziraat Mühendisliği bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Yani tabiri caiz ise bir mesleğin onuruyla oynanmıştır. Ziraat Mühendisliği mesleğinin sorunları ile ilgili her sene çalıştaylar düzenlenmekte, sempozyumlar yapılmakta, hatta makaleler yazılmaktadır. Sorunlar 50 yıllık olduğu gibi çözüm önerileri de hala çözülmemekle beraber 50 yıllıktır. Hem kamuda hem özel sektörde gittikçe büyüyen istihdam sorunuyla beraber öğrenci profilinin yukarıda belirtilen nedenler sonucu düşmesiyle mezunlarımızın nitelikleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Sektörün içerisinde çalışanların üzerinde de ciddi bir mobing ve baskı olduğu, patronlar tarafından ” Çok iş arayan Mühendis var, sen bilirsin” tehditleri sarmalının insanları meslekten soğuttuğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bizler Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, 80 yılı aşkın süredir mesleğimizin onuru ve haysiyetini korumaya çalışan kurumsal bir kimlik olarak kronikleşen sorunların tespitiyle kaybedecek zamanımız olmadığını, sorunların çözümünün sokaktaki vatandaş tarafından dahi bilindiği gerçeğini bir kez daha haykırıyoruz. Bu vesileyle tarımsal eğitim-öğretim faaliyetlerinin 177. yıldönümünü kutluyor, her geçen gün yok olmaya başlayan doğal kaynaklar ışığında, mesleğimizin öneminin daha da artacağı gerçeğiyle yüzleşemeyenleri bizlere kulak vermeye davet ediyoruz.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali ÜNAL