TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

RÖPORTAJIMIZ ANADOLU AJANSINDA YAYINLANDI

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanımız Sn. Mehmet Ali ÜNAL, yayınlanan TÜİK verileri doğrultusunda Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa ÇALKAYA’ya röportaj vermiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgiye göre tarım sektörü yaklaşık 12 çeyrektir büyümeyesini sürdürmektedir. Bu büyümenin üretici veya tüketici bazında yansımasının olumlu ya da olumsuz yönleri tartışmaya açık olmakla beraber dış ticaret rakamları ve Covid-19 pandemisiyle dahi kesintiye uğramayan tarım sektörünün büyümeye devam ettiği görülmektedir.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanımız Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarım sektörünün Kovid-19 döneminde büyümeye devam ettiğini belirterek, “Tarım sektöründe büyümenin başlıca nedenlerinden biri, pandemi döneminde hizmet sektörü, sanayi ve inşaat sektörleri durma noktasındayken tarım sektörünün kapanmalardan etkilenmeden faaliyetlerine devam etmesidir. Tarımsal üretim her şeye rağmen durmadı.” dedi.

Üretimi devam eden stratejik tarım sektörünün hem içeride hem de dışarıda ivme kazandığına dikkati çeken Ünal, “Tarım sektöründeki büyümenin bir diğer nedeni ise tarımsal ihracat rakamlarıdır. Tespitlerimize göre ekim alanlarının daralmasına ve rekoltenin düşmesine rağmen döviz kurlarındaki dalgalanma ihracatçıların lehine oldu.” ifadelerini kullandı.

Başkanımız Mehmet Ali Ünal, istatistiki verilerde yaşanan bu büyümenin ne yazık ki çiftçilerin, özellikle küçük üreticilerin yeteri kadar pay alamadıklarına işaret ederek, Türk çiftçisinin daha çok desteklenmesi ve sektörün önünün daha da açılması gerektiğini vurguladı. Üretimin devam etmesi ve tarım sektörünün Türkiye’nin lokomatifi olması için üreticinin ciddi anlamda desteklenmesi gerektiğini önemle belirten Ünal, tüketicinin de ucuz ve nitelikli ürüne ulaşması için Devletin regülasyon görevini daha aktif kullanması gerektiğini belirtti.

Habere ait Ulusal Medyada yayınlanan linkler aşağıda yer almaktadır.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tarim-sektoru-12-ceyrektir-buyuyor/2358678

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/tarim-sektorunden-ust-uste-buyume-basarisi-607416.html

https://www.ensonhaber.com/ekonomi/tarim-sektoru-kesintisiz-12-ceyrektir-buyuyor

https://www.kibrisadahaber.com/tarim-sektorunden-ust-uste-buyume-basarisi-345181h.htm