TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Kurum Temsilcilerimizle toplantı yaptık..

Ankara'da yer alan kurum temsilcilerimizle 22 Nisan 2006 tarihinde bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bütün kurumlardan katılımın olduğu toplantıda Kurum Temsilcileri yeni Yönetim Kurulu'na istek ve beklentilerini ilettiler.

Yönetim Kurulu adına konuşan Birlik Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ tarım kesiminin ve meslektaşlarımızın ilgisininin Birlik üzerinde yoğunlaştırılmasının bu çerçevede sivil toplum örgütleri ve medya ile ilişkilerin devam ettirilmesinin önemine işaret etmiştir.


Kurum Temsilcilerimiz tarafından Birliğimizin geçmişte olduğu gibi bugün de her konuda görüşünün olması, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği değil aynı zamanda güçbirliğine de gidilmesi, üyeler arasında hızlı iletişimin sağlanması, üyelerin çok olduğu yerlerde yeni şubelerin açılması, Birlik’te bir hukuk masasının oluşturulması, tarım gönüllüleri ile işbirliğine gidilmesi ve haber amaçlı olarak medyadan istifade edilmesi görüşleri dile getirilmiştir.


Toplantıların sürekli olarak yapılmasının Birliğimiz adına faydalı sonuçları olacağı düşüncesiyle toplantı sona ermiştir.