Untitled Document
  TARIMDAN ESİNTİLER  
  Dr. YÜCEL KEŞLİ/Genel Yayın Yönetmeni
yucelkesli@hotmail.com
 
  10.10.2017 tarihinde yazdı. (Son Düzenleme: 10.10.2017)  
     
  "Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüğü"  
     
 

Ülkemizde yıllardır bir çiftçi ailesinin geçimini sağlayacak işletme büyüklükleri tartışılmakta ve bir rakama ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu rakamlar bazen bulunabilmekte ve yasalarda belirtilerek kullanılmakta, bazen de tartışılmaya devam edilmektedir. Hayat sürekli akarken ve değişirken tarımsal işletme büyüklüklerinin belirlenmesi de buradan payını almaktadır.

Hayatın her alanında değişen gelişen sistem içerisinde tarımsal işletmelerde değişmektedir. 1950'li yıllarda bir ailenin geçimini sağlayacak işletme büyüklüğünü tarif ederken uygulanan kriterler elbette bugün aynı değildir. Tarımda makineleşme, özellikle de traktörün hayatımıza girmesi, işletme büyüklüklerinin tanımında ve kriterlerinde değişiklik yapmıştır. Bunun yanında 1950'li yıllarda ailedeki işgücünün işletmeye olan katkısı da önemli ölçüde değişmiştir. Yaşı ilerlemiş birçok kişi, çocukluk yıllarında çok küçük yaşlarda aileye kendince katkı sağlandığını bilir. Hatta bunları yaşamayanlar günümüzdeki iletişim araçlarından gördükleri resimlerde 6-7 yaşındaki bir çocuğun o zamanlar ailesine nasıl katkı yaptığını görebilir.

Bu bazen ekin biçen büyüklerine su verme, bazen koyunları otlatma, bazen de daha küçük kardeşine bakma şeklinde tezahür edebilirdi. 10-15 yaşlarında bu görevler çok daha fazla noktalara gelirdi.

Günümüzde ise bir çiftçi ailesini geçindirebilecek işletme büyüklüğünü hesap ederken çocuklarımızın durumlarını göz önünde bulundurmamız gereklidir. Onların birçoğu okumakta ve aileye işgücü olarak yardım etmemektedirler. Bu önemli fark işletmelerin büyüklüklerini hesap ederken göz önünde bulundurulmalıdır.

Tabi yukarıdaki tarımsal sosyolojideki değişikliğe biraz dikkat çektikten sonra, asıl söylemek istediğim tarımsal işletmelerin büyüklükleri hesap edilirken bir çiftçinin tarımsal olarak sahip olduğu bütün varlıklarını hesaba katmamız gerektiğini vurgulamaktır. Her ne kadar tarımsal işletmesinde 3-5 dönüm bahçesi, 5-10 dönüm tarlası, 20-30 adet arı kovanı, 10-15 adet koyunu olan klasik Türk çiftçi ailesi azalmış olsa da yine de azımsanmayacak oranda varlar. İşte bunların işletme büyüklükleri hesap edilirken tüm bu değerlerinin hesaba katılması gereklidir.

5403 sayılı Toprak Koruma Kanununda işletme büyüklüklerine sadece kuru tarla, sulu tarla, dikili ve örtü altı varlıklar dikkate alınarak yeter gelirli işletme tanımı yapılmıştır. Bu değerler 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun eki olarak resmi gazetede yayınlanmış ve neredeyse değişmez hale gelmiştir. Oysa ülkemizde bu tanımlamaların dışında farklı bir tarımsal yaşam sürmekte olan çok fazla çiftçi ailesi vardır. Çiftçilerimiz sadece kuru tarlası olan, sadece sulu tarlası olan veya sadece dikili tarım arazisi olan şeklinde sınıflara ayrılmış değildir.

Ülkemizde aile çiftçiliği yapan ve birazcık sebze bahçesi, 3-5 süt ineği ve 50-100 tavuğu olanlarda vardır. Benzer şekilde 50 dekar kuru buğday tarlası ve 250 koyunu olan aile işletmelerimizde vardır. Bunu yüzlerce farklı şekilde modelleyebiliriz veya tanımlayabiliriz. Daha bunların içine ipek böcekçiliği yapan, çilek yetiştiren, sadece bamya yetiştirerek hayatını devam ettiren uç noktalardaki çiftçileri saymıyorum bile. Tarımsal üretim tarzımız yöre ve iklim koşullarına göre binlerle ifade edilebilecek çeşitliliğe sahiptir. Yani binlerce çeşit çiftçi örneklerimiz vardır.

İşte tam burada, biz işletme büyüklüklerimizi tüm bu çeşitliliği içine alacak şekilde genişletmemiz ve bunlarla ilgili katsayılar üreterek işletmeleri değerlendirmeliyiz.

Bu işletmeleri kayıt altına alarak ve bu üretim modellerine uygun destekleme politikası geliştirmeliyiz.

Bu kadar çeşitli üretim modeline sahip çiftçilerimize ulaşmak, onların yeni yasa ile karşı karşıya geldiği işletme büyüklükleri kısıtlamasında yalnız bırakmamamız gerekli.

 
     
  Yazarın Tüm Yazıları  
  » Arazi Toplulaştırmada Sorunlar ve Çözüm Önerileri [14.11.2017]  
  » Tarım ve Arazi Toplulaştırma [13.11.2017]  
  » Tarım ve Adalet [9.11.2017]  
  » Çiftçinin Kandırılması [2.11.2017]  
  » Aile Çiftçiliği ve Tarımsal Destekleme [25.10.2017]  
  » Aile Çiftçiliği [23.10.2017]  
  » Çiftçi, Köylü, Tarım İşçisi [17.10.2017]  
  » Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüğü [10.10.2017]  
  » TARIMIN SOSYOLOJİSİ [23.8.2017]  
  » YANLIŞ ALGILAR [28.7.2017]  
  » KÜLTÜRLÜ OLMAK NE DEMEK? [31.7.2014]  
  » SOMA'DAN DERSLER [19.5.2014]  
  » TOPRAK KORUMA VE MİRAS KANUNU ÜLKEMİZİ SALLAYACAK!!! [7.5.2014]  
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.