Untitled Document
  TARIMDAN ESİNTİLER  
  Dr. YÜCEL KEŞLİ/Genel Yayın Yönetmeni
yucelkesli@hotmail.com
 
  7.5.2014 tarihinde yazdı. (Son Düzenleme: 10.5.2014)  
     
  "TOPRAK KORUMA VE MİRAS KANUNU ÜLKEMİZİ SALLAYACAK!!!"  
     
 

TOPRAK KORUMA VE MİRAS KANUNU ÜLKEMİZİ SALLAYACAK!!!

TBMM genel kurulundan geçen ve yasalaşan Toprak Koruma ve Miras Kanunu ülkemizi sosyal anlamda ciddi olarak sallayacak…

 Meclisimizden geçen bu kanunla Türk Tarımı uzun vade de önemli mesafeler kat edecektir. Bununla birlikte sosyal birçok sıkıntılara da yol açacaktır. Fakat bu sosyal sıkıntılar nasıl olsa bir gün yaşanacaktı. Aksi takdirde bu mevcut özellikle tarım arazileri üzerindeki miras baskısı sürdürülebilir değildi.

Bu kararı alan yüce meclisimizin üyelerine ülke tarımına kendince kafa yoran bir ziraat mühendisi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.   

Türk Tarımının daha iyi noktalara gelebilmesi için bazı acı reçetelerin uygulanmasının zamanı gelmişte geçiyordu bile.

Toprak için Türk Milleti canını vermekten tarihin hiçbir döneminde kaçınmamıştır. Ancak bu toprakların korunması ve amaçları doğrultusunda kullanılması noktasında aynı hassasiyeti maalesef gösteremiyorduk.

Gelelim ortaya çıkacak sosyal sorunlara;

Kendi aralarında anlaşamayan mirasçıların kavgalarına şahit olacağız.

Allah korusun belki de ölümlü miras kavgalarına daha çok şahit olacağız.

Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalacak ailelerle daha çok karşılaşacağız.

Bütün bunlara rağmen yine de bunların da üstesinden gelmeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin birçok yerinde konutlar tarım arazilerinin üzerinde yapılmıştır. Bu kanunla birlikte bu konutlarda el değiştirecek, yani ehil mirasçıya mahkemece verilecek. Bunun ortaya çıkaracağı özellikle kırsal alanda konut yapılabilecek imarlı arsa üretimine büyük önem verilmelidir. Araziyi ehil mirasçıya devredecek kişinin konut yapacak yer bulmakta zorlanmaması gereklidir.

Sılay-ı rahime dönmek isteyenler unutulmamalıdır…

Bu anlatılabilecek bir duygu değildir. Her vatandaşta doğduğu topraklardan bağını kesmeme, buraları gidip görme, havasını teneffüs etme duygusu vardır. 

Gelelim işin tekniğine;

Ülkemizin verimli tarım arazileri tarım dışı kullanma baskısı ve tehdidi altındadır. Bunun yanı sıra miras haklarının verdiği haklar nedeniyle de sürekli daha küçük parçalara ayrılmaktaydı.  Son yıllarda 3083 sayılı Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu resmi olarak bu arazilerin daha küçük parçalara bölünmesini önlüyor gibi görünse de, gerçekte hissedarlar kendi aralarında arazilerini bölerek kullanmaktadırlar. Bu durum, tarımsal üretimimizi olması gereken noktalardan çok daha aşağılara çekmektedir.  Aynı zamanda bu küçük arazilerde tarımsal üretim yapan çiftçilerde bu durumdan rahatsız ve geçimini sağlayamadığı için mutsuz olmaktadır.

Ülkemizde mirasa konu birçok mal ve eşya mirasçılar arasında anlaşılarak kendi aralarında paylaşılmaktadır. Fakat bu paylaşımlarda bir marketin ikiye bölünerek işletildiği görülmemektedir. Küçük bir bakkal dükkanının kardeşler tarafından birkaç parçaya bölünerek işletildiği görülmemektedir.  Babasından miras olarak kalan bir un fabrikasının kardeşler arasında bölüşüldüğü, değirmeninin birini bir kardeşin diğerini başka bir kardeşin işlettiği görülmemektedir!!!

Oysa tarım arazileri çok kolay bir şekilde bölünerek kullanılabilmekteydi. Artık bölünerek kullanılamayacak.

 Diğer miras kalan mallar nasıl bölünmeden kullanılabiliyorsa, tarım arazilerine de aynı pencereden bakılmalıdır. İşte bu yasa tarım arazileri üzerindeki bu baskıyı engelleyecek ve daha fazla parçalanmasına engel olacak önemli bir yasal düzenlemedir.

Türk Tarımı için çok önemli olan bu yasanın taslağının oluşturulmasında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyorum. TZYMB Ziraat Mühendisliği Dergimizde yıllar önce bu yasal düzenlemenin temel fikrini oluşturan makale yayınlanmıştır.

Bunun yanı sıra Bakanlığın TZYMB ye gönderdiği taslak üzerinde yoğun çalışmalar neticesinde Bakanlığa görüşlerimizi sunduk. Bu görüşlerin birçoğunun dikkate alındığı görülmüştür. Ancak önerilerimizden bazılarının yasa taslağına tam olarak girmediği görülmüştür.

Yasanın özü itibariyle, mirasa konu tarım arazilerinin ve müştemilatının varisler arasında aile ortaklığı şeklinde işletilmesi veya şirket kurularak malların bu şirkete aktarılarak devamının sağlanması, bunlarında olmadığı takdirde ehil mirasçıya işletmenin devredilmesi esastır.

Aslında bu yasanın özü ehil mirasçıya tarım işletmesinin ve arazilerinin devredilmesi üzerinde önemle durulması gereklidir. Diğer iki konunun ülkemizde çok başarılı olacağı kanaatinde değilim.

Büyük işletmelerde zaten sorun çözülebilir. Bunun için istenirse hukuk bürolarından hukuki destek, mali konularda ise mali müşavirlerden destek alınarak işlemler yaptırılabilir. Burada sıkıntılı olan durum bu konularda yeterli bilgisi olmayan ve bu bilgilere ulaşmada ekonomik gücü olmayan kırsal kesimdeki küçük işletme sahiplerinde meydana gelecektir.

Aile ortaklığı şeklinde işletme kurmak veya limited şirket kurmak için gerekli ekonomik ve teknik donanıma sahip olmayan aileler için sorun olacaktır. Bu nedenle TZYMB olarak bu kanun tasarısında bu işlemleri Bakanlığın yeni ihdas edeceği ziraat mühendisi kadrolarıyla resen yapmasını önermiştik. Bu ziraat mühendisleri ekonomik ve teknik donanıma sahip olmayan işletme sahiplerine yol gösterip gerekirse mirasçılar arasında anlaşma yoluna gidilerek işletmelerin istenilen şekle dönüşmesi sağlanabilirdi. Fakat bunu yapmak için vakit geçmiş değil…

Bakanlığın yeni ihdas edeceği kadrolardaki ziraat mühendislerinin bu konularda uzmanlaşarak tarımın her konudaki işlemlerini bünyesinde yapma yetki ve tecrübesine sahip olabilecekti. Miras kalan işletmelerin varislerine ulaşma konusunda da önemli sıkıntılar doğacağını düşünmekteyim. Yurtdışında veya yurt içinde mirasa konu malların çok uzağında olan varislerle iletişime geçmek ve bu varislerden muvafakat almakta önemli bir sorundur. Bu nedenlerle Tarım İl müdürlüklerine ihdas edilecek yeni kadroların bu işlemleri resen yapması en akıllıca çözüm gibi görünmektedir.

Ehil mirasçının Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği tasarıda belirtilmektedir.  Bu ehil mirasçı belirlendikten sonra işletmeyi devralması için gerekli kaynağı bulmak oldukça zor görülmektedir.

Bu mirasçıya uzun vadeli ve faizsiz kredi verilmesi bu yasanın amaçları doğrultusunda işlerlik kazanması için olmazsa olmazıdır. TBMM Tarım Komisyonunda kabul edilen tasarıda bu konu net olarak tasarıda bulunmamaktadır.

Bu konunun önemi için kendi ailemden örnek vererek açıklamaya çalışacağım.

Biz 7 kardeşiz.  2 kişi kamu görevlisi, 2 kız kardeşim işletmemizin yanında değil ve evlenerek başka yerlere gittiler. Şu anda 2 erkek kardeşim miras kalan işletme üzerinde yaşamaktadırlar. Bunlardan biri ehil mirasçı olarak belirlendiğinde 5 dekarlık limon bahçesi ve içinde evlerin olduğu işletmemizin ücretini diğer mirasçılara vermesi gereklidir. Bu arazilerin değeri yaklaşık olarak (dekarı 30000 TL) 5x30000 TL=150000 TL eder. 2 adet evinde yaklaşık olarak (1 adet ev 30000 TL civarında) 2x30000 TL=60000 TL eder. Toplam bedel;

150000+60000=210000 TL eder. 210000/7=30000 TL

Ehil mirasçı kendi hakkını çıkardığında geriye 180000 TL bedel kalır. Bu ehil mirasçının bu kadar ödemeyi yaparak işletmeyi devralması mümkün görülmemektedir. Bu ehil mirasçının uzun vadeli faizsiz kredi (mortgage kredisi gibi) almadığı takdirde diğer mirasçıların hakkını ödemesi neredeyse imkansız gibidir. Bunun için ciddi tedbirler alınmalı, bütçe ayrılmalıdır.

Ez cümle, sulandırılmadan ve özüne dokunulmadan, yukarıda bahsettiğim bazı sosyal olayları önleyecek tedbirler alınarak bu yasanın uygulanması memleketimizin hayrınadır, hayırlı olsun.   

 
     
  Yazarın Tüm Yazıları  
  » Arazi Toplulaştırmada Sorunlar ve Çözüm Önerileri [14.11.2017]  
  » Tarım ve Arazi Toplulaştırma [13.11.2017]  
  » Tarım ve Adalet [9.11.2017]  
  » Çiftçinin Kandırılması [2.11.2017]  
  » Aile Çiftçiliği ve Tarımsal Destekleme [25.10.2017]  
  » Aile Çiftçiliği [23.10.2017]  
  » Çiftçi, Köylü, Tarım İşçisi [17.10.2017]  
  » Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüğü [10.10.2017]  
  » TARIMIN SOSYOLOJİSİ [23.8.2017]  
  » YANLIŞ ALGILAR [28.7.2017]  
  » KÜLTÜRLÜ OLMAK NE DEMEK? [31.7.2014]  
  » SOMA'DAN DERSLER [19.5.2014]  
  » TOPRAK KORUMA VE MİRAS KANUNU ÜLKEMİZİ SALLAYACAK!!! [7.5.2014]  
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.