TZYMB

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

ICABGEH-2020 KONGRESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği’nin birlikte düzenlemekte olduğu ve dördüncüsü düzenlenen International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry-20 (ICABGEH-20) 2-14 Ağustos 2020’de online olarak gerçekleştirilecektir. ICABGEH-20, popüler davetli konuşmacıların katılımıyla dördüncüsü düzenlenen uluslararası toplantı serisidir ve yıllık uluslararası akademik bu kongre hayvancılık biliminin ana alanlarını kapsamaktadır. ICABGEH-20’nin misyonu, araştırmacılara, akademisyenlere ve dünyanın her yerinden diğer profesyonellere araştırma sonuçlarını hayvancılık bilimlerinde çalışan paydaşlara sunmak için bir platform sağlamaktır. Bu kongre, katılımcıların yeni fikirler ve deneyimler paylaşmalarına, iş veya araştırma ilişkileri kurmalarına ve gelecekteki işbirliği için ortaklar bulmalarına olanak tanımaktadır. Kongremizin bir diğer amacı, genç araştırmacıların araştırmalarını sunmaları, diğer genç araştırmacıların uluslararası topluluğunda ağ oluşturmaları ve kongre sırasında başarılı kıdemli araştırmacıların tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanabilmeleri için destek, teşvik ve bir platform sağlamaktır.

https://www.icabgeh.com/