TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ SUNİ TOHUMLAMA BASIN AÇIKLAMASI
11.11.2019

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Suni Tohumlama

Basın Açıklaması

Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Bakan adına 81 İl Müdürlüğüne ve bilgi için Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine gönderdiği 03/11/2019 tarih ve E.3294541 sayılı yazısında “Siyah Alaca, Montofon, Simental ve Jersey ırkı sığırların tohumlanmasında tohumlama tarihinde 5 yaşına (1800 gün) kadar olanlarında kendi ırkı ile tohumlama yapılma şartı bulunmakta idi. Bu kural 24/11/2019 tarihinden itibaren kaldırılarak yaş ve ırk uyum şartına bakılmaksızın suni tohumlama yapılabilmesine izin verilmiştir” denilmektedir.

Ülkemiz büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dünyanın kabul ettiği üstün özellikli sığır ırklarının yaygınlaştırılması çalışmaları neredeyse cumhuriyetin kuruluşuna kadar giden bir çalışmadır.  Bu yolda ağır aksakta olsa belirli mesafeler alınmıştır. Bu uzun soluklu çalışmalar neticesinde tam olarak istenilen seviyelere gelemesekte süt, döl ve kesim ağırlıklarında kayda değer artışlar elde edilmiştir.

Bitkisel ve hayvansal üretim modellerinde anlık kararlar verilerek kısa sürede sonuca ulaşmak mümkün değildir. Hayvan ve bitki ıslahında alınan kararların sonuçları 20-30 yıl gibi çok uzun zamanlara kadar gidebilir.

Bugünü kurtarmaya yönelik olarak yapılan ani kararların ileride çok büyük sorunlara yol açacağı unutulmamalıdır. Örneğin; belli bir süre sonra saf ırk bulmak zorlaşacaktır. Ani kararlar tarımsal üretimde istenilen sonucu vermez. Adım adım ve sabırla yapılacak uygulamalar sonucunda tarımsal üretimde artışlar sağlanabilir. 

Aslında, Siyah Alaca, Montofon, Simental ve Jersey ırkları her ne kadar yurt dışı orijinli olmasına rağmen şimdiye kadar yapılan gün ve ırk esaslı bilinçli suni tohumlama, uygun yetiştirme ve bakım-besleme uygulamaları ile Türkiye ekolojik koşullarında tarım işletmelerimizde kayda değer süt, döl ve kesim ağırlıklarına ulaşmıştır.

Bu karar ile;

Son yıllarda ortaya çıkan kırmızı et açığımızın kapatılmasına yönelik bir çaba,

Cezai şartları göze alarak kaçak olarak az sayıda yapılan suni tohumlama işlemlerini yasal hale getirilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Bu kararın aşağıdaki sakıncaları doğurması olabilecektir;

Şimdiye kadar gerek yerli ve gerekse yurt dışı orijinli olup zamanla yerlileşen kültür ırklarımızda verim düşüklüğüne neden olabilir,

Tutulan pedigri kayıtlarının çöpe atılmasına ve büyük sığır işletmelerinde ulusal ıslah projelerinin veya uygulamalarının sonlandırılmasına neden olabilir,

Cüssesine uygun olmayan suni tohumlama uygulamaları ile iri buzağıların doğumlarının güç veya hiç olmamasına neden olabilir,

Kayıt sistemi ve tohumlamada yaşanacak ırk karmaşası ile damızlık dişi düve elde edilmesinin artık mümkün olamayacağı ve ancak tesadüfen yüksek verim verebilecek düvelerin elde edilebileceği,

Yoğun ithal ve son kullanma tarihi geçmiş semen kullanımı ile yeni hastalıklara ve düşük tohumlama indeksine yol açabileceğinden beklenenden daha az buzağının elde edilmesine neden olabilir,

Yerli gen kaynaklarımızın kaynağı belli olmayan boğaların spermleri ile tohumlanmaları ile az da olsa mevcut Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Sarısı ve Yerli Kara Sığır ırklarımızın tamamen yok olmasına neden olabilir,

Sığırcılık işletmelerinin verim yönlerinde değişime neden olarak, milyonlarca dolar yatırım ile sağlanan sağım ve otomasyon sistemi kuran işletmelerin alt yapılarının devre dışı kalmasına neden olabilir,

Ve nihayetinde sığırcılıkta yukarıda görülebilecek aksamalardan dolayı yine kırmızı et açığı yüksek ihtimalle olabilir,

Yıllardır titizlikle sürdürülmeye çalışılan sığır ırkının suni tohumlama kurallarının ani bir kararla değiştirilmeye çalışılmasından bir an önce vazgeçilmelidir.

Aksayan ve sorun oluşturan noktaların tespit edilip çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bölgesel ya da münferit sorunların çözümlenmesi yerine tüm ülke çapında uygulanan bir sistemin tartışılmadan ve doğru yanlışları ortaya konulmadan ben yaptım oldu mantığı ile uygulanmaya çalışılması doğru değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TZYMB

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
AB Müzakere Sürecinde Türk Tarımının Meseleleri..
Atatürk Orman Çiftliği Gerçeği..
Türk-İslam Dünyasının Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlarız
ZİRAİ ÖĞRENİMİN 162. YILDÖNÜMÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DURUMU
CUMARTESİ SOHBETİ: KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ..
KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi (TODAİ) 2007-2008 Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı
CUMARTESİ SOHBETİ: KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ..
KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ ADANA ŞUBEMİZ GENEL KURULU
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ Hayvancılık ve Halk Sağlığı Nereye Gidiyor? BASIN BİLDİRİSİ 26 Şubat 2013
YILIN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ SEÇİLDİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. DEVLET BAHÇELİ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ ADANA ŞUBEMİZ GENEL KURULU
TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ GENEL KURULU TEBRİK
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB ELAZIĞ TEMSİLCİSİ VEDAT DEMİRBAĞ BASIN AÇIKLAMASI
TZYMB ELAZIĞ TEMSİLCİSİ VEDAT DEMİRBAĞ YAĞIŞ İLE AÇIKLAMASI
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM