TÜRKİYE ARICILIĞI KONULU SOHBET TOPLANTISINDA KONUŞAN BAHRİ YILMAZ: ARICILIĞIN MİLLİ GELİRE KATKISI % 7’DİR
15.4.2007
Cumartesi Sohbetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Türkiye Arıcılığı” konulu sohbet toplantısı Birliğimiz Prof.Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ Toplantı Salonunda yapıldı. Türkiye’nin 150 000 arıcı, 4,6 milyon arılı kovan varlığı ile Dünyada arılı kovan sayısı itibariyle 2. sırada, yaklaşık 60 bin tonu süzme bal olmak üzere 82,3 bin ton bal üretimimiz itibariyle Dünya bal üretiminde %5,7 paya sahip olarak 3. sırada yer aldığını belirten Bahri YILMAZ kovan başına ortalama bal üretimimiz de 16-17 kg. seviyesinde olduğunu belirtti.

Sohbet toplantımızda; Ziraat Yüksek Mühendisi Bahri YILMAZ bir sunu eşliğinde konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiler verdi. Katılımcıların görüş ve düşünceleriyle sık sık  katıldığı toplantıda gelen sorulara da ayrıntılı cevaplar veren Bahri YILMAZ ilginç tespit ve değerlendirmelerde de bulundu. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

 Ülkemiz, geniş flora sahaları, çiçeklenme için uygun mevsimleri, tomografik yapısı, bal verimi yüksek kır çiçekleri, endüstri bitkileri, akasya, kestane, ıhlamur, kızılçam ormanları gibi doğal kaynaklar yönünden arıcılık için son derece şanslı olduğunu savunan YILMAZ;

“Arıcılığımız, mevcut durumu itibari ile önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen potansiyel tam olarak kullanılıyor sayılmaz. Son yıllarda arı sağlığını korumak amacıyla kullanılan ilaçların balda kalıntı bırakmaları ve bala ticari glikoz katılması, bal ihraç şansımızı azaltmaktadır. Bal ve balmumu dışındaki; arı sütü, polen, propolis, arı zehiri gibi ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan ürünlerin üretiminde yeterli değildir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığının çalışmaları ile 1994 yılında kurulan Arıcılık Danışma Kurulu ve 2003 yılında kurulan Arıcı Birlikleri sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.” diye konuştu.

 “Biz arıcılar olarak bu üretimleri yapabilecek teknoloji ve bilgi birikimine sahibiz. Ürün çeşitliliği bakımından da oldukça zengin floraya sahip bir ülkeyiz. Dünya çam balı üretiminin % 85’i ülkemizde yapılmaktadır. Dış satımında bu şansımızı kullanmalıyız. Kaynağına göre balda olduğu gibi polen üretiminde. Propolis üretiminde çeşitliliğe gidilmeli. Arı ürünlerinin üretiminin yapılması ile dışarıya ödenen döviz içerde kalacaktır. Arı ürünleri ile yardımcı tedavi uygulamaları Apiterapi olarak adlandırılmaktadır. Yardımcı tıpta arı ürünleri, üniversiteler ile işbirliği yapılarak insanların faydasına sunulacaktır.” diyen YILMAZ “ABD de badem bahçesinde arı kovanının aylık kirası 55 dolardan 150 dolara çıktı. Arının çiçekten ziyade çiçeğin arıya ihtiyacı var..” diye konuştu.

 Bal analizi yapan Ankara İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü ve TUBİTAK olarak iki kurum olduğunu bunun sayısının artırılması gerektiğini kaydeden YILMAZ “Bal doğal olarak organik bir gıdadır. Balda şekerleme balın kendini korumasıdır.” dedi.

Bahri YILMAZ’a göre Türkiye Arıcılığı için Neler Yapılmalı?

·                          Arı, çiçek arasında engel olmamalı,

·                          Arıcılık kanunu hazırlanmalıdır.

·                         Unutmamalıyız ki arıların yaşaması demek insanların beslenmesi demektir. Bunun için arılar, çam ağaçları, gevenler kısacası doğa korunmalıdır.

·                          Üretici bilinçlendirilmeli, Kovan başına 40 kg bal üretimi hedefi olarak gerçekleştirilmeli,

·                          Tüketici bilinci oluşturulmalı.

·                          Genetik kirlenme var. Gen merkezleri korunmalı.

·                          Kanunla yetkilendirilmiş birliklere maddi ve manevi destek verilmeli. Kamu müdahalesi olmamalı,

·                         Üreticinin anayasada belirtilen çalışma hürriyeti engellenmemeli, üretime, emeğe karşılığı verilmelidir.

·                          Dünya çam balı üretiminde tekel olan ülke balı tek elden ihraç edilmeli.

·                          Basın yolu ile arıcıların hak etmediği suçlamalara muhatap olması önlenmeli,

·                          Arılar polinasyon için kullanımı düzenlendiğinde Ülkemiz ham yağa daha az döviz öder.

·                          Arıcı ve arıcılık koruma ve destek aldığında iki yüz milyon YTL diş satım hedefi.

·                          Veri tabanı oluşturulmalı. Birlik üyesi üreticilere Tarım Bakanlığı’nca işletme numarası Merkez Birliği tarafından da Arıcı Kimlik Belgeleri verildi.

·                         Sahte bal yapanlar örgütlü çalışmaktalar örgütlü suç sayılmalı.

·                          Kaçak bal girişi engellenmelidir. Bal ve arı ürünleri ithalatı yasaklanmalıdır.

·                          Piyasa kontrollerine hız verilmelidir. Kontrolörlük sistemi kurulmalı.

·                          Ana arıda olduğu gibi bal ve arı ilaçları,laboratuar destekleme kapsamına alınmalıdır.

·                          İhracatçılar birlik üyesi arıcılarla işbirliği içinde olmalıdır.

·                          Bal, Balmumu, Arı sütü, Arı zehir, Polen, Propolis, Bal arılarının kendi yaşam ve sağlığı için kovana depoladığı doğal ürünlerdir. Dünyada gelişmiş  ülkeler gibi arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanılması sağlanmalı, katma değerli ürünlerin üretiminin teşvik edilmelidir.

·                          Eğitimcilerin ve gerekse üreticilerin eğitiminin sağlanması için tedbirlerin alınması.Tarım Bakanlığı, Üniversiteler ve Arıcı Birlikleri ortak çalışma ile arıcıların bilgilendirilmesi toplantılarının yapılmasına devam edilmelidir.

      Arıcı Bahri Yılmaz kimdir?

·          28 yıl Türkiye Kalkınma Vakfı DSM Arıcılık Şubesinde görev yapan Bahri YILMAZ; 15.04.1954 Gölköy-Ordu’da doğdu.

·          lkokulu Tepeköy’de, Ortaokulu ve Liseyi Mersin Tevfik Sırrı Gür de bitirdi.1971 yılında T.C.Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi.1977 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Okul dönemi süresince Babası “Arıcı Dursun” ile birlikte çalıştı. Ailede herkes arıcı. Bal arılarında suni dölleme, Bilgisayar, sürücü belgeleri Proje hazırlama uygulama deneyimi var.

·          04.01.1978 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı’nda işe başladı. Ana arı yetiştiriciliği konusunda ve arıcılık organizasyonu ile ilgili Federal Almanya’da GTZ’den burslu olarak 6 ay kaldı (1979).

·          Türkiye Kalkınma Vakfı’nda ana arı ve arıcılık konusunda Türkiye de yetişmiş ilk eleman olarak bugünkü teknik ekibin çekirdeğini oluşturdu. Teknik Arıcılık dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı arıcılık danışma kurulunda görev aldı, Tarım şurası, Beş yıllık kalkınma planlarında çalıştı Kırsal Kalkınma çalışma projelerinde görev aldı.

·          Apimondia Kongrelerine ve Ulusal ve Uluslararası birçok arıcılık seminerlerine katıldı. 7 adet tebliğ sundu.(Siplit, Budapeşte, Varşova, Lozan, Dublin, Viyana) arıcılık kongrelerine tebliğli katılım, Çeşitli dergilerde arıcılık konusunda 40 araştırma makaleleri yayınlandı. Türkiyede ve Dünya Arıcılık planlama organizasyonunda görev aldı.

·          Arıcı birliklerinin kuruluşunda organizasyonu yaptı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez birliği kuruluşunu yaptı, ilk Genel Başkanlığını üç yıl yaptı.

·          Almanca biliyor. Aktif Damızlık Ana arı yetiştiriciliği amaçlı arıcılık yapıyor. Türkiye Hayvan ıslahı Milli komite üyesidir. Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği, Ordu Kültür ve Kalkınma Vakfı üyesi. Serbest meslek yapma, Arılarda suni tohumlama, Eğitim sertifikaları var. Halen Azerbaycan Tarım Bakanlığı proje danışmanlığı yapıyor..

 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
“TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ” KONFERANSI ANKARA’DA YAPILDI…
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TÜRKİYE’DE TOHUM SERTİFİKASYONU
CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN KONUĞU PROF.DR.ŞAHABETTİN ELÇİ: “ŞARAMPOL HAYVANCILIĞI İLE TÜRKİYE BİR YERE GİDEMEZ…”
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TÜRKİYE ARICILIĞI
“TOHUMCULUK KANUNU” KONULU SOHBET TOPLANTISI YAPILDI.
KURULUŞUMUZUN 70.YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK KRİZİN TARIMA ETKİLERİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ
16 MAYIS 2015 "ET VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI" KONULU PANEL YAPILMIŞTIR.
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİNİN İLK KONUĞU DEVLET ESKİ BAKANI SAYIN ÜNAL ERKAN OLDU
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- İYİ TARIM UYGULAMALARI
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN İKİNCİSİ 18 KASIM 2006 TARİHİNDE YAPILDI
SOHBET TOPLANTIMIZDA KONUŞAN DOÇ.DR. OSMAN EĞRİ: “ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK İSLAM İÇERİSİNDEDİR..”
YILMAZ ÖZDİL'E YAKIŞTIRAMADIK.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRÜ FİKRET FUAT AKTAŞ VE YARDIMCISI SUAT YILMAZ'A ZİYARET
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. DEVLET BAHÇELİ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
DR. CENGİZ ALDEMİR:”EMPERYALİZME KARŞI OLMADAN MİLLİYETÇİ OLUNMAZ..”
TERÖRE KARŞI MİLLİ MUTABAKATA VE SEFERBİRLİĞE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKIYORUZ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.