DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ
16.10.2017

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

DÜNYA GIDA GÜNÜ

BASIN BİLDİRİSİ

16 EKİM 2017

“Yeterli ve sağlıklı Gıda En Temel İnsan Hakkıdır.”

                Fertlerin temel fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için yeterli, dengeli ve sağlıklı (güvenilir) gıda ile beslenmesi gerekmektedir.

Dünyamızda bir milyarın üstünde insan açlıkla mücadele etmektedir. Açlıkla mücadelede en önemli unsur yeterli miktarda gıda üretimidir. Dünyada hali hazırda yeterli gıda üretimi olmasına rağmen gıdanın ülkeler, halklar ve ekonomik statüsüne göre dağılımında sorunlar vardır.

                Diğer bir sorun ise gıda güvenliğindedir. Gıda maddeleri üretimi, doğada mevcut hava, su ve topraktan oluşan bir sistem içinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle gıda maddesi ister bitkisel, ister hayvansal kökenli olsun çevrenin doğanın yakın etkisi altında bulunmaktadır.

                Doğa ve gıdalar hızlı nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, sanayileşme sonucu oluşan atık ve artıkların çevreye bırakılması ve uygulanan işleme teknolojileri sonucu kirlenmektedir. Bu etkilenmelerden ortaya çıkan risklerle ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

                Ülkemiz insanı öngörüsüz politikalardan dolayı et yiyemez hale gelmiştir. Hayvancılık konusundaki politika ithalat dışına çıkarılamamış, hala alt yapı ve hayvan üretim hamlesi ile ilgili tedbirlere ve politikalara başlanılmamıştır.

                Türkiye'de 37 yıldır gıda günü kutlamaları kendin çal, kendin oyna politikası ile kutlanmaktadır. Hala kişilerin yeterli besine ulaşabilmesini sağlayacak tedbir ve politikalar oluşturulmamıştır. Bölgeler ve sınıflar arası gıda dağılımını gösterecek kapsamlı veri çalışmaları yapılmamıştır.

                Ülkemiz de 2 milyon kişi açlık sınırının altında, içinde bulunduğumuz yılda nüfusumuzun %53 ü gıdasından tasarrufa giderek 40 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Çocuk ölümlerinde ciddi bir düşüş gözlense de oran hala yüksek. 5 yaş altı çocukların %30 unda görülen ishal yaygın bir hastalık. Belli besinlerin yokluğundan kaynaklanan hastalıklar 5 yaş altı, okul öncesi dönemdeki ve doğum çağındaki kadınlarda sorunlar devam etmektedir.

                Ülkemiz tarımsal ve gıda politikaları milletimizin ihtiyacına ve stratejik planlamalarımıza bağlı olarak planlanması ve uygulanması kaçınılmazdır.

                Gıda denetiminde yetkili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, sorumluluğunu yürütebilecek düzeyde uzman personel alınmalı, denetim ve kontrole yönelik alt yapı eksiklikleri giderilmelidir. Tüketici, gıda konusunda doğru bilgilendirilmeli, Bakanlığın alt yapı çalışma gruplarında tüketici, üretici, sanayici, meslek örgütü oda ve derneklerini temsil eden sivil toplum örgütleri de yer almalıdır.

                Kayıt dışılık tüm yetkili kurumların işbirliği ile engellenmeli, gıda işletmelerinin tümü kayıt altına alınmalı, gıda denetiminde “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” ilkesi hayata geçirilmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                                                                                                             Fehmi KİRAZ

                                                                                                                                             Genel Başkan

                                                                                                                          Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz!...
Türk-İslam Dünyasının Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlarız
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE GEZİ NOTLARI
VETERİNER HİZMETLERİ, GIDA VE YEM KANUN TASARISI TASLAĞI HK. TZYMB GÖRÜŞÜ...
CUMARTESİ SOHBETİ: GIDA KATKI MADDELERİ..
GIDA DENETİMİNDE YETKİ KARGAŞASI
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz!...
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN…
BABALAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ…
16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ
2017 YILI BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMA PROGRAMI KİTABI
TOHUM GELECEĞİMİZDİR KONULU PANEL 13 MAYIS 2017 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILDI
ZİRAİ ÖĞRENİM RAPORU 2017
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.