BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİ UYGULAMA PROJESİ ÇALIŞMA TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
11.4.2007
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini Uygulama Projesi kapsamında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planının (UBSEP) güncelleştirilmesi amacıyla 4-9 Nisan 2006 tarihleri arasında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Antalya’da yapılan Çalışma Toplantısına TZYMB Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ tarafından katılım sağlanmıştır.

 

Çalışma Toplantısı; Ülkemiz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanım hedeflerinin Ülkemiz politikalarına uygun olarak Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planına (UBSEP) yansıtılması bakımından önem taşımaktadır.

Ülkemizde 15.061 adet bitkisel tür bulunmakta olup, yaklaşık 8.000 tanesi endemiktir. Yine 1478 adet omurgalı, 60.000 adet omurgasız, tür bulunmaktadır. Bu dünya biyoçeşitliliğine bakıldığında Ülkemiz adına korunması ve yararlanılması gereken olağanüstü bir zenginliktir. Ancak sanayinin hızla ve çevreye duyarsız olarak gelişmesi, plansız yerleşim, küresel ısınma vb. büyük sorunlar biyoçeşitliliği tehdit etmekte olup gelişen şartlar karşısında  gerekli tedbirlerin Ülkemiz ve Dünya adına mutlaka alınması gerekmektedir.

Çalışma Toplantısı; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini Uygulama Projesi kapsamında Ulusal Stratejik Eylem Planı hazırlanmasına yönelik; tarımsal biyolojik çeşitlilik, kurak ve yarı kurak alanların (step) biyoçeşitliliği, orman biyoçeşitliliği, dağ biyoçeşitliliği, iç su biyoçeşitliliği ve kıyı-deniz biyoçeşitliliği olmak üzere 6 alt grup oluşturularak eş zamanlı ikiz-grup çalışma esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Toplantıda sürdürüleblir biyoçeşitlilik açısından Birliğimiz görüşleri ifade edilmiştir.

 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- İYİ TARIM UYGULAMALARI
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULAMALARI
DENİZLERDEKİ BALIK ÇİFTLİKLERİNE HAKSIZ VE HUKUKSUZ UYGULAMA...
KONYA ŞUBESİNDEN AVRUPA PROJESİ
TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ VE TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜ (19 NİSAN 2019)
TÜRKİYE BİTKİ ISLAHI ÇALIŞMALARINDA YENİ STRATEJİ BELİRLEMEK ZORUNDADIR...
TÜRK MÜZİĞİ KOROSU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
TÜRK MÜZİĞİ KOROMUZ ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLADI
ANTALYA'DAKİ TSÜAB ÇALIŞTAY'INA KATILIM
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.