TRABZON'DA FINDIK ÇALIŞTAYI YAPILDI
5.2.2014
TZYMB Trabzon İl Temsilcimiz Osman Nuri BAKİ Beyin de katıldığı fındık çalıştayı gerçekleştirildi.

 

 

 

 
 
Trabzon ilinde 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlenmiş olan Fındık Çalıştay’ında, “Fındık Yetiştiriciliği ve Kültürel Uygulamalar, Üretim ve Destekleme Politikaları ve Ürün İşleme, Değerlendirme ve Dış Ticaret” konularında Çalışma Grupları oluşturulmuştur.
 
Bu çalışma gruplarında; Bakanlığımızdan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarından konu uzmanları, Üniversitelerimizin Bahçe Bitkileri Bölümlerinden fındık konusunda uzman akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler ve üreticiler yer almıştır. Trabzon Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İl Temsilcisi Osman Nuri BAKİ bu çalıştaya katılarak görüş ve önerilerde bulunmuştur.
 

Çalıştayın Dünyada lider konumda olduğumuz fındık konusunda daha başarılı sonuçlara ulaştırmasının sağlanacağı düşünülmektedir.

 

 

 

 
ÇALIŞTAYIN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN YOL HARİTASI AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR.
 
1.Ekonomik Verim Ömrünü Tamamlamış Fındık Bahçelerinde Yenileme Projesi hazırlanmalıdır. (Yeni çeşit, modern dikim sistemi)
2. Fidan Üretiminin Desteklenmesi
3.Damla Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması
4.Fındıkta İTU ve Organik Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
 
5.2844 sayılı Fındık Dikim Alanlarının Belirlenmesi Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin uygulanması Konusunda Gerekli Hassasiyet Gösterilmelidir.
 
6.Alan Bazlı Destekleme Ödemesine 2014 Sonrasında da Devam Edilmelidir.
 
7.Telafi Edici Ödemelerde, Alternatif Ürün Uygulamalarına Daha Fazla Destek Verilmelidir.
 
8.Çiftçilere sağlanan sertifikalı fidan kullanım desteğindeki 10 da bahçe tesisi sınırı, fındık bahçesi için 3 dekara düşürülmelidir.
 
9. Hasat, Harman, Depolama vb. Kayıplarının En Aza İndirilmesi Gereklidir.
 
10.Fındıkta Lisanslı Depoculuğu Geliştirmek İçin Sistemin Desteklenerek Üreticinin Yönlendirilmesi Gerekmektedir.
 
11. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamının Genişletilerek Sürdürülmesi Gerekmektedir.
12. İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak İçin Ürün Çeşitlendirilmesine Yönelik Tedbirlerin  Alınması Gerekmektedir.
 
13.Türk Fındığını Öne Çıkararak Markalaşmanın Sağlanması Gerekmektedir.
 
14.İhracatta Yeni Pazarların Geliştirilmesi İçin Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması Ve İhracat İşlemlerinin Kolaylaştırılması Gerekmektedir.
 
15.Yurtiçi Tüketiminin Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Gerekmektedir.
 

16. Fındık Çalıştayının Periyodik Olarak Farklı İllerde Devam Ettirilmesi.

 

 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
FINDIK BASIN BİLDİRİSİ
10 - 12 NİSAN 2019 FINDIK ÇALIŞTAYI
ANTALYA TSÜAB ÇALIŞTAYI
10 - 12 NİSAN 2019 FINDIK ÇALIŞTAYI
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN İKİNCİSİ 18 KASIM 2006 TARİHİNDE YAPILDI
“TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ” KONFERANSI ANKARA’DA YAPILDI…
TARIM SİGORTALARI KONUSUNDA SOHBET TOPLANTISI YAPILDI
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.