ATATÜRK'Ü RAHMETLE ANIYORUZ
10.11.2013
En büyük eserim Cumhuriyettir diyen ve kendini Büyük Türk varlığına adamış Bilge Lider Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ebediyete intikalinin 75. yılında, rahmet, minnet, şükran ve dualarla anıyoruz.

Atatürk’ün önderliğinde kurulan ülkemizin temel değerlerine yapılan bugünlerdeki saldırılara karşı duracağımızı, ülkemizin ilelebet payidar kalacağını herkesin bilmesini istiyoruz.

Bu vesile ile ulu önderin tarım ve ziraatle ilgili bahşetmiş oldukları veciz sözlerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyoruz...

Milletimiz çok büyük elemler, mağlûbiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır: "Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sapanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktır." 1923 (Atatürk'ün S.D. II, S. 117)

Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve lâyık olan köylüdür.

Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur. 1922 (Atatürk'ün S.D. II, S. 219)

Türk köylüsünü 'Efendi' yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez. (Mahmut Esat Bozkurt, Yakınlarından Hatıralar S. 94)

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmiye, paslanmıya mahkûm olur. Fakat sapan kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip olur. (1923)

Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindirki, ziraatte kalkınmıya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.

Fakat, bu hayatî işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddî etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrıyabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. Bu siyaset ve rejimde, önemli yer alabilecek noktalar başlıca şunlar olabilir:

Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep ve suretle, bölünmez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlandırmak lâzımdır. (1937)

Eğer milletimizin çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. (Mart 1928)

Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki emeklerini asrî, iktisadî tedbirlerle azamî haddine çıkarmalıyız. Köylünün çalışmalarının netice ve semeresini kendi menfaati lehine azamî haddine yükseltmek, istisadî siyasetimizin temel taşıdır.

Onun için, bir yandan çiftçinin emeğini arttıracak ve semereli kılacak bilgi, vasıta ve fennî aletlerin kullanma ve yapılmasına, öte yandan onun çalışmalarının neticelerinden azamî derecede faydalanmasını temin edecek iktisadî tedbirlerin alınmasına çalışmak lâzımdır. (1922)

“Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup olmuştur.” KEMAL ATATÜRK

“Türkiye’nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür” KEMAL ATATÜRK

“Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum, makinesiz tarım olmaz.” KEMAL ATATÜRK

“Ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve ziraat rejimi kurmak lazımdır.” KEMAL ATATÜRK

“Çiftçi ve çoban, bu millet için unsur-u aslidir”.KEMAL ATATÜRK

“Eğer milletimizin ekseriyeti azimesi çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık.” KEMAL ATATÜRK

“Memleketi iklim, su ve toprak verimi bakımından ziraat bölgelerine ayırmak icap eder.” KEMAL ATATÜRK

“Milli Ekonominin temeli ziraattır.” KEMAL ATATÜRK

“Ormansız yurt vatan değildir” KEMAL ATATÜRK

“Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.” KEMAL ATATÜRK

“ Son arzum, yeşillik ve ağaçlık, fakat yaz ve kış yeşil duran ağaçlar arasında olmaktır” KEMAL ATATÜRK

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
Eski Başkanlarımızdan Ali güngör'ü ve ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi, meslektaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
AHİRETE İNTİKAL EDEN MESLEKTAŞLARIMIZI ANIYORUZ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.