ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN HAKLARI BASIN BİLDİRİSİ
9.10.2013
Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Bayilik Sınavı ile ilgili olarak TZYMB tarafından yayınlanan basın bildirisi aşağıdadır.

 

 

 

 

Çok değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımıza duyurulur.

Bilindiği üzere “Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Bayilik Sınavı” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu ertelemenin sebebi Kimya Mühendisleri Odasının “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik” in 6. Maddesini Danıştay’da dava etmesi ve bu davayı kazanmasıdır. Aynen Eczacılar Odasının davayı kazanması gibi. Bu yanlışlıkların sorumluluğu Bakanlık ve Sn. Bakan Mehdi EKER’dir.

Bilindiği üzere 2007 ve 2008 yılı yönetmeliklerden önce bayiliği Ziraat Mühendisleri sınavsız bir şekilde açabiliyordu. 2007 – 2008 yönetmeliklerinde mevcut Meslek Kanunumuza aykırı bir şekilde Yetki Sınavı getirildi ve üstüne üstlük toptancılık ve bayilik yetkisi Ziraat Teknisyen ve Teknikleriyle paylaştırıldı. Bu bizzat Sn. Bakan Mehdi EKER’in keyfi uygulamasından kaynaklanmaktadır. TZYMB bu yönetmeliği yargıya götürdü. Sonuçta yargı yeterlilik sınav konusunu iptal etmedi. Ama yetki paylaşımını iptal etti. Daha sonra fırsatını bulan Sn Bakan tekrar ekleterek yetkiyi paylaştırdı. Sonrasında bilindiği üzere dörtlü paket dediğimiz, 5996 Sayılı “Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” yasalaşmadan önce TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşmeye açıldı. Bu kanun tasarısında bitki sağlığı bölümünde “Bitki Koruma Hizmetlerini Ziraat Mühendisleri Yapar” kısmını eklettik. Daha sonraki toplantıda, Sn. Bakan Mehdi EKER tarafından bu kısım çıkartılmış ve o toplantıda çok hararetli tartışmalar yaşanmıştır.

Yine ismi anılı Kanun’da kimya mühendisleri ve kimyagerlere bitki koruma ürünlerinde kontrol yetkisi verilmiştir. Eczacıların Danıştay’da davayı kazanmasıyla, Kimya Mühendisleri Odası da harekete geçmiş, 1985 tarihli Yönetmeliklerinde toptancılık ve bayilik yetkilerinin olduğu, 5996 sayılı Kanun’da kontrol yetkilerinin olduğunu ve en çarpıcısı ve de teknik konudan anlamayan Danıştay hakimlerinin bakkal hesabı ve düşüncesi içerisinde, bu ilaçların reçetesini nasıl olsa Ziraat Mühendisleri yazmakta, kimya mühendisleri, kimyagerler ve de eczacılar bu reçeteye göre zirai ilacı raftan alıp çiftçiye verecekler, bunun neresinde sıkıntı olabilir şeklinde basit bir düz mantıkla kararlarını vermişlerdir. Zirai ilacın dozundan, etken maddesinden, ilaçlama yapılırken aletin kalibrasyonundan bihaber, bu ilaçların raflardan alınıp çitçiye verilmesi şeklinde değerlendirmişlerdir.

Bakanlık 1 ay içerisinde yönetmeliğe kimya mühendisleri ve kimyagerleri de ekleyerek yeni bir Yönetmelik yayınlayacaktır. TZYMB olarak bu yönetmeliği yine yargıya taşıyacağımız. Eczacıların eklenmesiyle şu an yargıda olan bir davamız halen sürmektedir. Üzülerek belirteyim ki, mesleğimize karşı hasmane duygular taşıyan bir Bakan ile karşı karşıyayız. Maalesef, uygulamaları, mesleğimizin yetkilerini paylaştırmak üzerinedir.

Yürütme – Yargı kuvvetler ayrılığı noktasında bazı sıkıntılar olsa da, düşüncemiz, Yüce Türk Yargısının bu yanlışları ortadan kaldıracağı yönündedir. Bu Bakan’ın görevinden ayrılması ile birçok yanlış doğruya dönecektir. Akıl ve vicdan bunu gerektirir. Mesleğimizin haklarını savunmak ve iyileştirmek için TZYMB çalışmaktadır. Mesleğimizin bu teşekküllerine sahip çıkmak ve her uygulamasında yanında destek olmak gerekmektedir. Resmiyette bu ülke Demokrasi ve Hukuk ülkesidir. Yanlışlıkları düzeltecek olan yargı ve yürütmedir. Talep edecek, isteyecek, dile getirecek, protesto edecek olanlar da bizleriz ve sizlersiniz.

Bu noktada, talep gelmesi ve kalabalık olması durumunda, Bakanlık önünde basın bildirisi ve protesto hakkımızı her zaman yerine getireceğimizi belirtiriz. Bizim gibi STK’ların, diğer paydaşların (Ziraat Fakülteleri, Hocalar, diğer teşekküller) ve tüm meslektaşlarımızın mesleğimize sahip çıkması gerekmekte, birlik ve beraberlikle sıkıntıları yenebileceğimizi ve mesleğimizin önünün açılacağını düşünmekte ve bilmekteyiz.

Saygılarımla…

 

Fehmi KİRAZ

Genel Başkan

TZYMB

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
ZİRAİ ÖĞRENİMİN 162. YILDÖNÜMÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DURUMU
CUMARTESİ SOHBETİ: KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ..
KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ
CUMARTESİ SOHBETİ: ISLAHÇI HAKLARI VE UPOV...
ISLAHÇI HAKLARI VE UPOV
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM