TARIM SİGORTALARI KONUSUNDA SOHBET TOPLANTISI YAPILDI
2.2.2007
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ve Kanun çerçevesinde yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Meslektaşımız Bekir ENGÜRÜLÜ tarafından yapılan bilgilendirmede; Tarımsal riskler ve risk yönetimi araçları nelerdir ve risk yönetimi nasıl yapılmaktadır? Tarımsal riskler ve sigortalanabilirliği nasıl uygulanabilir? Devlet Destekli Tarım Sigortasından önce uygulanan Geleneksel Tarım Sigortaları uygulamaları nasıl yapılıyordu? gibi sorulara katılımcılarca cevaplar arandı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım Sigortaları uygulamalarına esas 2006 ve 2007 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları aktarıldı. Kanun kapsamında kurulan Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) ile ilgili bilgi verildi. Çiftçi Kayıt sistemi, Ön soy kütüğü ve soy kütüğü ile sistemin bağlantısı anlatıldı.Tarım Sigortaları çeşitleri,genel ve teknik şartları konusunda açıklamalar yapıldı. Risk İnceleme ve Hasar tespit organizasyonu ile poliçelendirme ve hasar ödeme süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sohbet toplantımızın son bölümünde Tarım Sigortaları yapma yetkisi alıp Tarım Sigortaları Havuzuna katılmayı kabul etmiş sigorta şirketlerinin hem Tarım Sigortaları Havuzuna Poliçe kesmesi hem de geleneksel tarım sigortası çerçevesinde sigorta şirketlerinin kendi hesaplarına poliçe kesmesi Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulamalarının gelişmesini engelleyici görüldüğü kanunda yapılacak değişikle Tarım Sigortası branşında çalışacak sigorta şirketlerinin sadece Tarım Sigortaları Havuzuna poliçe kesebilmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca hasar fazlasında Devletin çok büyük bir riskin altına girmekte olduğu belirtilmiştir. Çünkü yeterli reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerde Bakanlar Kurulunca belirlenen oran Devlet tarafından taahhüt edilmektedir.

Yine Tarım Sigortaları Kanununda yapılacak değişikle hasar fazlası riskinin sistemde olan tüm sigorta şirketleri ile belirli oranda zorunlu paylaşımı sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Yeni bir konu olan Devlet Destekli Tarım Sigortalarının kamu - özel sektör - çiftçi örgütleri - konu ile ilgili mesleklerin sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte yapacakları her kademede ve seviyedeki eğitim ve yayım çalışması ile geliştirilebileceği kanaati belirtilmiştir.

 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- İYİ TARIM UYGULAMALARI
CUMARTESİ SOHBETLERİ'NİN KONUĞU PROF.DR. NUMAN AKMAN: “TARIMSAL ÜRETİM YAŞAMAKTIR”
TARIM ESKİ BAKANLARIMIZDAN MUSTAFA TAŞAR'I KAYBETTİK
TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ
TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI
TARIM SİGORTALARI EĞİTİMİ YAPILDI
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
TARIM BAKANLIĞI ET FİYATLARI KONUSUNDA SINIFTA KALDI
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİNİN İLK KONUĞU DEVLET ESKİ BAKANI SAYIN ÜNAL ERKAN OLDU
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- İYİ TARIM UYGULAMALARI
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN İKİNCİSİ 18 KASIM 2006 TARİHİNDE YAPILDI
TZYMB KONYA ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI
IV. KURUM TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİ UYGULAMA PROJESİ ÇALIŞMA TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN İKİNCİSİ 18 KASIM 2006 TARİHİNDE YAPILDI
“TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ” KONFERANSI ANKARA’DA YAPILDI…
TZYMB ANTALYA ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.