“TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ” KONFERANSI ANKARA’DA YAPILDI…
27.1.2007
Zirai Öğrenimin 161. yıldönümü münasebetiyle 20 Ocak 2007 günü Türk Ziraat yüksek Mühendisleri Birliği tarafından Ankara’da düzenlenen etkinlikte “Türkiye’de Çiftçi Örgütleri” konulu bir konferans veren Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL; Dünyada tarım işletmelerinin yapılarının değiştiğini, Tarımda kullanılan teknolojinin değiştiğini, tarım sektörünün tipinin, ölçeğinin değiştiğini belirterek, tarım sektörünün sanayi sektörü özelliklerini göstermeye başladığını ve bir sanayi sektörü olmaya başladığını, söyledi.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL özetle;
Küresel gelişmelerin tüm dünya ülkelerinde tarım sektörünü rekabete açtığını Türk tarımının da bu rekabetten mutlak suretle etkileneceğini, gümrük duvarları arkasına sığınarak bu rekabetten kaçamayacağımızı, bu nedenle çiftçi örgütlenmesinin tarımsal üretim ve pazarlamanın her aşamasında çok iyi yapılması gerektiğini, tarıma girdi, kredi sağlayan, ürünleri pazarlamasını yapan kooperatif ve üretici birliği gibi çiftçi örgütlerinin üretim pazarlamanın her aşamasında bir zincir oluşturmak suretiyle birlikte hareket etmeleri gerektiğini,

Dünyada desteklemelerin, kırsal, sosyal ve çevresel bazda ele alındığını, tüketicinin kral olduğu üretim anlayışı ile kalitenin ön plana çıktığını bu nedenle çiftçi örgütlenmesinin küresel rekabete karşı özellikle Avrupa Birliğine, Dünya Ticaret Örgütü uygulamalarına ve dünyadaki diğer gelişmelere uyum göstermesi gerektiğini vurgulayarak, AB ülkelerinde örgütlenmesini tamamlamış çok güçlü lobileri olan bir tarım sektörünün olduğunu ve Türk tarımının bu sektörle rekabet edeceğini bu nedenle kalitenin ve desteklemenin önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL; Ayrıca, Türkiye’de bulunan tüm çiftçi örgütlerinin genel yapıları, kuruluş şekil ve amaçları ile faaliyetleri hakkında genel bir bilgi verdikten sonra çok çarpıcı açıklamalar yaparak; AB Ülkelerinde ABD’de küçük çiftçilerin veya küçük ölçekli tarım işletmelerin uygulanan tarım politikaları ile faaliyetlerinin sonlandırıldığı çiftçilerin destekleme ile emekli edildiği bu işletmelerin birleştirilerek sanayi sektörü tipinde büyük tarım işletmelerine dönüştürüldüğünü bu nedenle Türkiye’de tarım işletmelerinin ve tarımsal nüfusun tekrar gözden geçirilerek yeni politikaların üretilmesi gerektiğini belirtmiştir.

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
PROF. DR.ÇİFTÇİ; “YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ ÜLKEDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM ALANINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇMIŞTIR.”
Genel Başkan Fehmi KİRAZ: ''ÇİFTÇİ TARLAYA KARASABANLA GİRERSE ŞAŞIRMAYALIM''
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ
DR. LÜTFÜ TAHTACIOĞLU BAZI MEYVELERİN REKABET AÇISINDAN ETKİ ANALİZLERİ KONULU KONFERANSINI VERDİ.
28 KASIM 2018 TZYMB ÇARŞAMBA KONFERANSI
12 ARALIK 2018 TZYMB ÇARŞAMBA KONFERANSI
ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ, İL VE KURUM TEMSİLCİLERİMİZ ZİRAİ ÖĞRENİMİN 161. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ANKARA’DA BULUŞTU
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.