BASIN BİLDİRİSİ
16.11.2011
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’NİN; Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımı ile ilgili Basın Bildirisi :

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’NİN;

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımı ile ilgili Basın Bildirisi :

 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na sınavla Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 144 , açıktan 844 olmak üzere 988 adet uzman ve destek personeli alımı yapılacaktır. Açıktan alınacak personel için,müracaat eden adayların KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak kadronun 5 katı aday sınava girecektir.

-Toplam 988 adet personel alımı için yapılacak sınavın Kurum tarafından yapılacak olmasına rağmen, sınavın yapılacağı salonların Hacettepe Üniversitesi yerleşkesinde olmasından dolayı, sanki sınavın Kurum tarafından Hacettepe Üniversitesi’ne yaptırılacağı gibi bir algılama mevcuttur. Kurum kendine, sınav yapma becerisine güveniyorsa, ilanda sınavı bizatihi kendisinin yapacağını bildirmeli, sınavı da kendisi yapmalıdır.

Her hangi bir olumsuzluktan şüphe duyuyorsa direkt üniversiteye ya da sınav tecrübesi olan ÖSYM gibi bir kuruma sınavı yaptırmalı , bu durumu da sınav ilanında açıkça belirtmelidir.

 

-Diğer bir husus ise, Sınav İlanının özel şartlar bölümünde “5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. Maddesinin 4. Fıkrasında “il koordinatörlüklerinde uzman pozisyonunda istihdam edileceklerin asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Kurum nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2012 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aramayabilir. Bu tarihe kadar bu fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez” hükmüne dayanılarak, müracaatlarda yabancı dil yeterliliği ‘40’ puan yeterli görülmekte ve atamaları yapılsa dahi 31.12.2012 tarihine kadar yabancı dil puanlarını ‘60’’a çıkarmadıkları takdirde sözleşmelerinin feshedileceği belirtilmektedir.

 Şunu sormak istiyoruz ve cevabını bekliyoruz.

 

1- Yarışma sınavının amacı zaten nitelikli personel alımı yapmak için değil midir?

2-Yabancı dil puanı en az 60 olan nitelikli personel adayının olup olmadığı bilgisi Kurum’da mevcut mudur? Yoksa afaki bilgilere mi dayanmaktadır. Şöyleki; Yönetmelikte belirtilen ‘60’ yabancı dil puanı şartı belirlenip bir sınav yapılmış ve ilan edilen kadro sayısınca eleman alınamamışta, bütün bu deneyimlerden sonra yapılacak bu sınavda yabancı dil puan şartı ‘40’a indirilmiştir.   

3-  Yönetmelik uyarınca yabancı dil puanını 1 yıl içerisinde 40’tan 60’a çıkarılamadığı takdirde, personelin sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğinden, bu personele yapılacak yatırımın boşa gitmesi ve kurum kazanımının sıfırlanmasından dolayı oluşacak kamu zararının hesabını kim verecektir. Bütün bunlar enine boyuna düşünülmüş müdür?

4- Kurum yıllardır personel almakta, her seferinde yaptığı sınavda yabancı dil puanı ile oynamakta, her seferinde yeni bir yabancı dil puanı ölçüsü oluşturmaktadır.

 

Hem mesleki bilgisi olan hem de yeterli seviyede yabancı dil bilgisi olan personeli baştan sınavla belirleyip almalıdır. Her sınavda yeni bir sınav yöntemi , usulü ve kriterleri belirlemek sınav ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır.Bu konuda, Kurum ve Bakanlık karar vermelidir ve uygulamalıdır.

Sınav tecrübesi olan bir kuruma sınav yaptırma yerine, Kurumun kendisinin bizzat sınavı yaparak -geçmişte yapmış olduğu sınav ve personel alımları hakkındaki tartışmalı hususlar da- düşünüldüğünde,   şart koşulan yabancı dil puanı aşağı düşürülerek, nitelikli personel değil de, kafalarda belirlenen personel mi alınmaya çalışılmaktadır?

Alınacak personelin 2012 yılı sonuna kadar yabancı dil seviyelerini 60’a çıkarmaları yönetmelikte belirlenmiştir.

O zamana kadar alacaklarımızı alıp, daha sonra “Kurumun kazandığı mesleki tecrübeyi kaybetmeyelim.” Gibi bir gerekçeyle yönetmeliğin bu maddesinin ötelenmesi düşünülüyorsa, bu durum etik de değildir, dürüstçe de değildir.

O halde Kurum, mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi ve diğer kriterleri ihtiyacına göre kesin hatlarla belirlemeli ve her sınavda bu kriterleri değiştirmemelidir. Bu, Kurum’un da Bakanlık’ın da ciddiyetini belirleyecektir. Kurum’un istediği nitelikte personel Ülkemizde mevcuttur. 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımının hakkaniyetle, kimsenin sınav uzmanlığı konusunda şüphesi olmayan ÖSYM’ye yaptırılması  gerekmekte ve yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun ilana çıkılmalıdır. Böyle yapıldığı takdirde akıllardaki soru işaretlerinin giderileceğini düşünmekteyiz.

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM