Adana 1. İdare Mahkemesi Zeytin Gen Bahçesinin Sökülmesi Konusunda Yürütmeyi Durdurma Kararı Aldı
16.4.2011
Uzun zamandır kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan ve 1976 yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi tarafından eğitim ve genetik materyali kontrol altına almak için kurulan ve bugün 386 genotipli geniş bir zeytin genetik materyalinin toplandığı bir koleksiyon bahçesi olmuştur. Söz konusu bahçenin bulunduğu alanın kullanım hakkı ve tahsisi Çukurova Üniversitesine ait olup son yıllarda anlayamadığımız nedenlerden dolayı ne zaman kamunun arsa ihtiyacı doğsa gözler üniversiteye ait tahsisli araziye çevrilmekte. Ne yazık ki son yıllarda üniversite arazileri bilimsel çalışma materyalinden çok arsa olarak görülmesi nedeniyle söz konusu alanlar Belediyeler tarafından imarı yapılarak istenilen kurumlara aktarılmakta. Dün TOKİ hastanesinin yapıldığı yer Sağlık Bakanlığına, bugünde zeytin gen bahçesi okul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına tapu tescili yapılmıştır. Adana Valiliği Zeytin Gen Merkezi olarak bilinen alanın tapusunun Milli Eğitim Bakanlığında (kendilerinde) olmasını öne sürerek buraya okul yapılacağına yönelik ısrarı üzerine Adana 1. İdare Mahkemesi, bünyesinde 386 genotip barındıran Zeytin Gen Merkezi'ne okul yapımında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 

Söz konusu araziler kırmızı Akdeniz toprakları olup, Avrupa Toprak Bürosu raporuna göre bu topraklar korunması gereken özel ekosistem topraklarıdır. Kırmızı Akdeniz toprakları strüktürü iyi gelişmiş, dünyanın en iyi sebze, zeytin ve narenciye toprağı olarak bilinir. Buna benzer İtalya'nın Apulya bölgesindeki topraklarda yaklaşık 50 milyon zeytin ağacı bulunmakta olup, buralarda tek bir yerleşime bile izin verilmemektedir. Benzer şekilde diğer Akdeniz ülkelerinde de zeytin dikili alanlara yerleşim ve inşaat izni verilmemektedir. 5403 sayılı toprak yasası tarımsal niteliği olan ve korumaya gereksinim duyulan toprakları korumak için çıkarılmıştır. Bu bağlamda arazinin tapusunun kime ait olduğu önemli değil, önemli olan "arazinin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığıdır". Toprak insanın beslenme kaynağı olması nedeniyle, toprağın amaç dışı kullanımına insanlığın gelecekteki gıda güvencesi için karşı olmalıyız. FAO verilerine göre yer yüzeyindeki genetik materyalin %75'nin kaybolduğu dünyamızda ileride olası iklim değişimleri, hastalık ve zarlılara karşı doğaya adaptasyonu yüksek olan bitkilerin korunması gerekiyor. Söz konusu genetik materyalin kaybolacağını da düşünerek anavatanlarında toplanarak, çoğaltmak, saklamak ve gelecekte yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere kontrol altına alınması bizlerin ve Devletimizin görevidir. Mesleğimiz gereği insanlığın gıda ihtiyacı için gerekli bitki ve toprak materyallerini belirlemek, organize etmek ve iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışmak bizim görevimizdir. Toprağın gıdanın temel kaynağı olduğunu bilinci ile doğanın, bitkinin ve toprağın korunmasını amaca uygun olarak kullanılmasını istiyoruz. Adana 1. İdare Mahkemesinin yürütmeyi dururuma karına bağlı olarak zeytin gen bahçesinin bir daha kurulmayacağını düşünerek değişik zeytin çeşitlerinin sökülmesine Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak karşıyız.

 
Kamuoyuna saygılarımla.
 
 
              Celal KARA
TZYMB Adana Şube Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ ADANA ŞUBEMİZ GENEL KURULU
Genel Başkan Adana Şube Başkanlığımızı Ziyaret Etti
ADANA ŞUBESİNİN 8.OLAĞAN GENEL KURULU
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi (TODAİ) 2007-2008 Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Toplu Konut İdaresi tarafından TMO Mensupları Vakfı'na Eskişehir Yolu, Yapracık Mevkiinde inşaa edilecek konutlar
ADANA 1. İDARE MAHKEMESİNDEN ÖNEMLİ KARAR
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
TARIM SİGORTALARI KONUSUNDA SOHBET TOPLANTISI YAPILDI
ZEYTİNCİLİK YÖNETMELİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Veteriner Hekime Saldırıyı Kınıyoruz
38 yıl önce bugün, 2 Eylül 1980. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğimize hain terör saldırısı.
39 yıl önce bugün, 2 Eylül 1980. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğimize hain terör saldırısı.
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM