Ziraat Fakültelerinin ve mezunlarının sorunları artık içinden çıkılamayacak boyutlara gelmiştir
12.5.2006
Birlik Başkanımız Dr.Ahmet ERDURMUŞ "Ziraat Mühendislerinin İstihdamında Yeni Ufuklar" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada siyasi nedenlerle kurulmuş ve gelecekle ilgili hiçbir plan, program yapılmamış olan ziraat fakültelerinin ve mezunlarının sorunları artık içinden çıkılamayacak boyutlara gelmiştir. Meslektaşlarımızın çoğu istihdamda karşılaşılan sorunlar nedeniyle meslekle hiç ilgisi bulunmayan alanlarda çalışmaktadırlar. Daha doğrusu nerde iş buldularsa orada çalışmaktadırlar. Ziraat Mühendisliği ne iş olsa yaparım mantığına mahkum edilemez dedi.

Ülkemizin büyük tarım potansiyeli ve bir o kadar da sorunu olmasına rağmen bunların üstesinden gelecek insan gücüne sahip olduğunu belirten Dr. Ahmet Erdurmuş  bu gün 29 ziraat fakültesi tarafından mezun edilmiş olan yaklaşık 40.000 ziraat mühendisi vardır. Fakat  ne acıdır ki siyasi nedenlerle kurulmuş ve gelecekle ilgili hiçbir plan, program yapılmamış olan ziraat fakültelerinin ve mezunlarının sorunları artık içinden çıkılamayacak boyutlara gelmiştir. Meslektaşlarımızın çoğu, çaycılıktan ve odacılıktan tutunda kurumlarda ve kamuda güvenlik görevlisi olarak çakışmaya varıncaya kadar meslekle hiç ilgisi bulunmayan alanlarda çalışmaktadırlar. Daha doğrusu nerde iş buldularsa orada çalışmaktadırlar.” dedi.

Birlik Başkanı Dr. Ahmet Erdurmuş; Bugün kamuda çalışan ziraat mühendisleri ile çiftçilerimizin arasındaki bağ kopartılmıştır. Taşrada ziraat mühendisleri artık masa başında oturup istatistiki bilgi toplamakta ve form doldurmaktadır. Ziraat mühendisleri asli görevi olan demonstrasyon ve eğitimi yapamamaktadır. Zaten bunu yapacak ne araç, ne de bütçeden ödenek ayrılmaktadır diye konuşan Erdurmuş maalesef mesleğimizin sorunları burada anlatılamayacak kadar çok fazladır, sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Yalnız bir konuya daha değineceğim. Ülkemizdeki tüm tarımsal kuruluşlar belli bir ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş ve zaman içinde geliştirilmiştir. Kurumlar işleriyle ilgili olarak tecrübeye, yönetim teknikleri ile ilgili olarak hafızaya sahip olmuşlardır. Ancak Son üç yıl içerisinde tecrübe istenmeyen bir özellik haline gelmiş, kurumların hafızasını silmek için ayrı bir gayret gösterilmiştir. Bu işler ehil yöneticilerin görevden alınmasıyla yapılmaktadır ve görevden alınanların çoğunluğu da Birliğimiz üyeleridir. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de tecrübe çok önemlidir. Tecrübeli elemanları bir çırpıda bürokrasiden uzaklaştıranların bu ülkeye ne kadar zarar verdiğini Yüce Milletimiz elbette takdir edecektir diye konuştu.

Birlik Başkanı Dr. Ahmet Erdurmuş konuşmasında; Hükümet yetişmiş, tecrübeli bu ziraat mühendislerini dairede masada oturturken, bin köye bin gönüll

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
PANEL:ZIRAAT MUHENDISLERININ ISTIHDAMINDA YENI UFUKLAR
Ziraat Mühendisleri aranıyor..
Birliğimiz Üyesi, Ziraat Mühendisi Sayın Ömür TÜRKOĞLU’nun Resim Sergisi
Tarımda Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli Ankara'da yapıldı
Ziraat Mühendisliği Dergisi artık Dergipark'ta
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.