ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR
2.11.2009 16:11:15
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
ŞEKER ÖZELLEŞTİRME
BASIN BİLDİRİSİ
2 Kasım 2009

Şeker fabrikaları Devlet Garantisiyle Araplara satılıyor.
Stratejik bir ürün olan şekerin geleceği ipotek altında.
ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ne ait özelleştirmede Portföy C olarak anılan Çarşamba, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi için ihaleye çıkılmıştır.
Kendi alanında bile başarılı olamayan zaman zaman Devletin sırtına kambur olan Tarım Kredi Kooperatifleri hem de çoğunluk hissesi yabancı Arap ortağının olacağı bir konsorsiyum ile 6 şeker fabrikasına talip olacağını açıklamıştır.  
Bu özelleştirme midir? Bu altı fabrika zaten Devletin uhdesinde olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’den yine Devletin uhdesinde olan Tarım Kredi Kooperatiflerine küçük ortak olarak geçecektir.
Bilindiği üzere Hükümet fındık alımında Fiskobirliği devre dışı bırakıp Toprak Mahsulleri Ofisine 3 Milyar TL zarar ettirmiştir. Şimdi de aynı durum Tarım Kredi Kooperatifleri için geçerlidir. Tarım Kredi Kooperatiflerine büyük Arap ortağıyla 6 şeker fabrikası aldırılıp zarar etme riskine karşı Arap ortağına bir Devlet güvencesi verilmesi planlanmaktadır. Esasında ortağı çiftçiler olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin başındaki bürokratlar da ne acıdır ki bu oyuna düşmektedirler.
Özelleştirilmenin bu şekilde yapılması ile yaklaşık 36 000 çiftçi ailesi ve 3.000 den fazla çalışan personel mağdur olacak ve dolayısıyla bölge ekonomisi ağır şekilde yara alacaktır.
Şeker fabrikaları özelleştirilmemelidir. Özelleştirilecekse eğer, yabancı ve iştigal alanı şeker olmayan Tarım Krediye satılacağına iştigal alanı şeker olan ve ortaklarının tamamı şeker pancarı üreticisi olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliğine (Pankobirlik) verilmelidir.
Sektörün Avrupa ve Amerika'daki şeker piyasa dağılımı incelendiğinde de kooperatifçiliğin ön plana çıktığı görülmektedir. Kooperatiflerin ülke şeker üretimindeki paylarına bakıldığında oranın Türkiye'de %40, AB'de %55 ve ABD’de ise %100 olduğu görülmektedir. Yani ABD’deki şeker fabrikalarının tamamı şeker sektörüyle ilgili kooperatiflere aittir.
ABD'de kooperatifçilik sayesinde sermaye tabana yayılmış durumdadır ve bu durum ülkemiz şeker sektörü için de örnek teşkil etmelidir.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemiz tarımına zarar verecek, kırsal kesimde işsizliği arttıracak ve şeker piyasasında uluslararası tekellerin denetimini pekiştirecektir. Bu nedenle, Kamu Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öncelikle durdurulmalıdır. Bu yapılamaz ise mutlak surette içerisinde pancar ekicileri kooperatiflerine verilmelidir.
Kamuoyuna saygılarımla…
                                                                                                    Fehmi KİRAZ
                                                                                              TZYMB Genel Başkanı
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
NİŞASTA BAZLI ŞEKER BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011)
ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ
ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ 15 ŞUBAT 2018
ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ
ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ 15 ŞUBAT 2018
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.