BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
7.7.2009 10:07:39

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

BUĞDAY

BASIN BİLDİRİSİ

4 Temmuz 2009


Ülkemizde, 2008 güz, 2009 kış ve bahar yağışları normal hatta normalinde üzerinde seyretmiştir. Yer yer sarı pas hastalığı görülse de bu yıl buğday ekim alanlarında artma olduğundan TZYMB tarafından 2009 buğday rekoltesi 20,5 milyon ton beklenmektedir.

Kuraklığın yaşandığı 2007 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi dolayısıyla hükümet bu noktada regüle edici görevini yapamamıştır. Her yıl ortalama 1,5- 2 milyon ton buğday alan TMO, 2007 yılında sadece 122 bin ton buğday, 2008 yılında hemen hemen hiç buğday almamıştır.

Bilindiği üzere 4 Haziran 2009 günü yayınladığımız basın bildirisinde “1 inci Grup Anadolu Kırmızı Ekmeklik Sert buğday için kilogram fiyatı en düşük 57,5 kuruş olmalı ve TMO bu fiyatın altında alım yapmamalıdır” demiştik, bu tarihten bir gün sonra;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TMO aracılığı ile Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde başfiyat olarak buğday fiyatını kilograma 50 kuruş açıklamıştı.

Ancak tüccara tohum, gübre ve avans borcu olan çiftçi mağdur olmaktadır, çiftçi mecburen buğdayını borcunun olduğu tüccara 40 kuruşun altında vermekte ve zarar etmektedir.

Bilindiği üzere TMO Avrupa Birliği uyum kriterleri çerçevesinde 1 Kasımdan itibaren tüccardan da buğday alacak. Çiftçiden buğdayı 40 kuruşun altında alan tüccar, elindeki buğdayı Kasım ayında en az 53 kuruştan TMO’ya satacaktır.

Çiftçinin durumu çok kötüdür. Hükümet çiftçinin mağduriyetini giderecek çözümler ve politikalar geliştirmelidir.  TMO’nun piyasaya daha aktif ve etkin girmesi, prim miktarının artırılması, tarım sektörünü iyileştirici ekonomik önlem paketi açıklanması gibi tedbirler alınmalıdır.

 

Kamuoyuna saygılarımla…

 

Fehmi KİRAZ

Genel Başkan

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

 

Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA
Tel: (+90) 312 4335981

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TMO, buğdayı 0,640 YTL'den almalı
Anadolu Kırmızı Ekmeklik Sert buğday için kilogram fiyatı en düşük 0,575 TL olmalı
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM