DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ
14.5.2009 15:33:12

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ

BASIN BİLDİRİSİ

14 Mayıs 2009


Her yıl 14 Mayıs günü kutlanan Dünya Çiftçiler Gününü TZYMB olarak bizde kutluyoruz.

         Çiftçilik zor bir meslektir. Yılda bir ya da iki ürün yetiştirebilirsiniz. Çiftçinin o yılki ürünü tamamen tabiat olaylarına ve ürünün değer bulup bulmayacağına bağlıdır.

         Yağmur yağdığı zaman sevinir, dolu yağdığı, don olduğu zaman o yılki emeği boşa gider.        

         Türk tarımı ABD ve AB gibi ülkelerin güdümünde olan Gümrük Birliği, IMF ve Dünya Bankası, DTÖ benzeri örgütler ve anlaşmalarla özellikle 80’li yıllardan sonra uygulanan politikalarla açmaza girmiştir.

         Son yıllarda tarımda uygulanan politikaların yanlışlığı ya da eksikliği Türk tarımını ve çiftçisini zaten krizin içine düşürmüştü.

Genel olarak Türk tarımının ve çiftçinin durumu iyi değildir. T.C. Hükümeti ve Hükümetleri olarak tarım devamlı desteklenmeye çalışılsa da durum gittikçe kötüye gitmektedir.

         2000 yılından 2009 yılına kadar 2,5 milyon insan tarımdan kopmuş, buna bağlı olarak yaklaşık 1 milyon hektar tarım arazisi işlenememektedir.

Tarımsal üretim maliyetinin ortalama % 20’sini oluşturan gübre fiyatları çeşidine göre % 100 ile 150 arasında artmış ve bunun sonucunda gübre kullanımı % 30-35 oranında azalmış, tarımsal üretim maliyetinin yaklaşık % 35’ini oluşturan mazot girdisi fiyatları 2008 yılında % 30 artmıştır.

Ürün fiyatları girdi fiyatları oranında artmadığından dolayı tarımsal üretimden kar edilmesi mümkün olmadığı gibi sürdürülmesi de mümkün değildir. Toprağından kopamayan çiftçi borcunu çevirebilmek için özel bankalardan yıllık faizi % 23’leri bulan kredi kullanmaktadır. Ayrıca özellikle bazı bankalar, köy köy gezerek çiftçilere limiti 20-25 bin liraları bulan ve faiz oranları yıllık % 45-50 olan kredi kartı dağıtmakta, birçok çiftçimizin tarlası, traktörü, evi borcunu ödeyemediğinden dolayı haciz edilmiş ve bu süreç devam etmektedir.

Diğer sektörler ile ilgili olarak alınan kriz önleme paketleri yetersiz olmakla birlikte,

Tarım sektörünün krizde olduğu ve etkilendiği hükümet tarafından kabul edilip, diğer sektörlerdeki gibi tarım sektöründe de bir önlem paketi açıklanmalıdır;

Bu pakette,

-         Tarımsal desteklemeler Tarım Kanununda olduğu gibi en azından GSMH’nın % 1’inden az olamaz hükmü çerçevesinde artırılmalıdır,

-         Gübrede KDV oranlarının indirilmesi, Mazotta ÖTV ve KDV indirimi v.b. uygulamalar ile çiftçinin girdi maliyetlerini azaltıcı tedbirler ortaya konulmalıdır.

-         Tarımda kullanılan elektrik fiyatları yeniden yapılandırılmalıdır,

-         Tarımsal kredilerin geri ödemesinde faizsiz süre uzatımına gidilmelidir. Çiftçilere verilen kredi kartı faiz oranlarında da indirim yapılması gerekmektedir.

-         Devlet müdahale kuruluşları daha aktif rol almalı ve regülasyon görevini yapabilmelidir.

-         Üreticiden tüketiciye sağlıklı bir fiyat zincirinin kurulması gerekmektedir.

 

Aslında en başta bu tedbirlerin yanında orta ve uzun vadede Türk tarımına yapısal çözümler getiren sistemlerin kurulması gerekmektedir.

 

Tarım, insanoğlunun yaşayabilmesi için, gıda güvencesinin sağlanabilmesi için çok önemlidir. Türkiye gelişmiş ülkeler gibi tarımına önem vermelidir. Gün gelir ki paramız olsa dahi alacak bir avuç buğday bulamayabiliriz.

 

 

                                                             Fehmi KİRAZ

                                                 Genel Başkan 
                           Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

 

http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=23257

 

 
Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA
Tel: (+90) 312 4335981
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz!...
Türk-İslam Dünyasının Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlarız
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE GEZİ NOTLARI
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
EKONOMİK KRİZ ÖNLEM PAKETİ: ÇİFTÇİLER YİNE UNUTULDU
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz!...
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN…
BABALAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ…
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.