“TÜRKİYE’ DE ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 163. YILDÖNÜMÜ”
11.1.2009
Zirai Öğrenimin başlayışının 163 üncü yıldönümünü kutluyoruz.

“Zirai Öğrenim”in başlayışının yıldönümü her yıl 10 Ocak tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. TZYMB olarak bu yıl zirai öğrenimin 163 üncü yıldönümünü kutlamaktayız. Gelinen bu gün itibariyle zirai öğrenimin ve Ziraat Mühendisliği mesleğinin sorunları mevcut olmakla birlikte, maalesef ülkemizde zirai öğrenim ve Ziraat Mühendisliğinin yeri ve öneminin gereği gibi anlaşılmadığı görülmektedir.

1980’li yıllardan itibaren, ülkemizin mevcut tarım potansiyeli ve hedeflerine göre Ziraat Mühendisi istihdam planları yapılmadan, popülist politikalarla yeni kurulan her üniversiteye ilk olarak Ziraat Fakültesi açıldığı ve bunun sonucunda ülkemizde 28 adet Ziraat Fakültesinin mevcut olduğu ve maalesef bu fakültelerimizden mezun olan birçok meslektaşımızın ise işsiz olduğu acı bir gerçektir.

En azından bundan sonra zirai öğrenimde yeniden bir düzenleme yapılarak, mevcut Ziraat Fakültesi sayısının ülkemizin potansiyeli ve geçeklerine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bölge yada havzalar göz önüne alınarak altı yada yedi ilimize bir adet Ziraat Fakültesi düşecek şekilde orta ve uzun vadede yeniden planlama yapılmalıdır.

Diğer taraftan son yıllarda zirai öğrenim ve eğitim sisteminde çok sık şekilde değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Kimi zaman fakültelerdeki bölüm sayısı dörde düşürülmüş, kimi zaman on bölüme çıkarılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak ülkemizin gerçekleri ve dünyadaki zirai öğrenim sistemleri incelenmek suretiyle zirai öğrenimde kalıcı ve uzun vadeli bir sistemin benimsenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ziraat Mühendisliği ile ilgili 7472 sayılı meslek kanununda Ziraat Mühendislerine verilen yetkilerin son zamanlarda çıkarılan bazı yönetmeliklerle Ziraat Mühendisi dışında bazı meslek sahiplerine de kullandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bunun en somut örneği ise; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 04.10.2008 tarihinde “Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık” sınavı yapılarak Ziraat Mühendislerine kanunla verilen yetkiyi hukuksuz bir şekilde sınavla elinden alınmış ve formasyonu farklı diğer mesleklere paylaştırılmıştır. Bu haksız durum Birliğimizin gayreti ile yargıya intikal ettirilmiştir ve yargı süreci yakından takip edilmektedir.

Yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı Dünya’da 1 milyara yakın insanın gıda güvencesi yoktur. Açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı insanlar ölmektedir. Tarım alanları sabittir ve her yıl insanoğlunun nüfusu artmaktadır. Ülkemizde ise nüfusumuz her yıl 1 milyon kişi artmaktadır. 2040’lı yıllarda nüfusumuzun 100 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Artan bu nüfusun gıda ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretimin planlı ve yeterli bir şekilde artırılması gerektiği kaçınılmazdır. Bu gerçeğin ilgililerince yeterince kavranıldığı takdirde yukarıda sıraladığımız kötü tablonun değişeceği, Ziraat Mühendisliği mesleğinin değerinin kavranacağı ve altın çağına ulaşacağına inancımız tamdır. Yeter ki geç kalmayalım.

Saygılarımla…

 

 

 

            Fehmi KİRAZ

                        Genel Başkan 
   Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
                 Yönetim Kurulu Adına

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
“TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ” KONFERANSI ANKARA’DA YAPILDI…
ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ, İL VE KURUM TEMSİLCİLERİMİZ ZİRAİ ÖĞRENİMİN 161. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ANKARA’DA BULUŞTU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN 162. YILDÖNÜMÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DURUMU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ, İL VE KURUM TEMSİLCİLERİMİZ ZİRAİ ÖĞRENİMİN 161. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ANKARA’DA BULUŞTU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN 162. YILDÖNÜMÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DURUMU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
“TÜRKİYE’ DE ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 167. YILDÖNÜMܔ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM