ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİİLİĞİ
4.10.2008 16:12:15
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI BASIN BİLDİRİSİ

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI
BASIN BİLDİRİSİ
04 Ekim 2008

 
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği,  Ziraat Mühendislerine dil uzatacak, küçük düşürecek bütün söylemlerin ve fiillerin peşinde olacaktır. “Ziraat Mühendisliği mesleğini küçük düşürücü bir eylemde Tarım ve Köyişleri Bakanlığından geldi”.
Bu; 11.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Ziraat Mühendislerinin zirai mücadele ilaçlarının toptan ve perakende satışını yapabilmesi için yani ilaç bayisi olabilmesi için sınava tabi tutulmasıdır.

Sınav 04.10.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı nezaretinde bugün yapılmaktadır.
TZYMB, Ziraat Mühendisleri adına, diğer mesleklerde örneği görülmemiş bu sınav rezaletini şiddetle kınamaktadır.
Zirai mücadele Ziraat Mühendisliği mesleğinin ana unsurlarından birisidir, Ziraat Mühendisleri Fakültede bitki koruma ile ilgili dersleri alarak mezun olmuşlar ve Ziraat Mühendisi ünvanını almışlardır.
Kaldı ki,
7472 sayılı “ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN” un 1 inci maddesinde, ‘’Türkiye'de Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını taşımak ve Ziraat Yüksek Mühendisliğine mütaallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyetlerde bulunabilmek için:
a) Türkiye Ziraat Fakültelerinden mezun olmuş bulunmak,
b)Yabancı memleketlerin ziraat fakülteleriyle,yabancı memleketlerin yüksek ziraat mekteplerinden mezun olmak ve yüksek mühendislik vasfını haiz bulundukları Maarif Vekalatince tasdik edilmiş olmak’’ şartı getirilmiştir.
 Aynı kanunun 2 nci maddesinde; “Ziraat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtisas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi,toprak,su,gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayane, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler” denilmektedir.
Ayrıca 24.1.1992 tarihli Resmi Gazetede “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV ve YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK” te genel çalışma alanları görev ve yetkileri düzenleyen ikinci kısmı Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları bölümünde; “Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metot önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler Ziraat Mühendisleri tarafından yürütülür” denilmektedir.
Kanun ve tüzükte bu yetkinin sadece ve sadece Ziraat Mühendislerine ait olduğu, bu yetkiyi ziraat mühendisleri dışında hiç kimsenin kullanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bakanlığın çıkarmış olduğu bir yönetmeliğe dayanarak yapmış olduğu sınavla, ziraat teknisyeni ve teknikerlerine de bu yetkiyi verecek olması yukarda bahsedilen kanun ve tüzüğe aykırıdır.  Açıkça hukuka aykırı uygulama yapılmaktadır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, farklı eğitim almış, farklı ünvanlara sahip kişileri aynı sınava tabi tutarak ziraat mühendisliği bilimini yok saymaktadır.
Bu sınavın ve yönetmeliğin iptali için TZYMB ne gerekiyorsa yapacaktır. Gerekli hukuki düzenlemenin yapılması için bizimle aynı düşünen tüm meslek örgütleri ile ittifak içerisinde olacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır.
 Saygılarımla. 


        Fehmi KİRAZ
        Genel Başkan
        Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

                                    Yönetim Kurulu Adına
 
 
Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA
Tel: (+90) 312 4335981

Konu ile ilgili linkler:
 
 
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ, İL VE KURUM TEMSİLCİLERİMİZ ZİRAİ ÖĞRENİMİN 161. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ANKARA’DA BULUŞTU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN 162. YILDÖNÜMÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DURUMU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
Zirai Mücadele ve Zirai karantina Yönetmelik taslaklarında yer alan Reçete Yazma hakkında
EROZYONLA MÜCADELE
Haksız Zirai Mücadele İlaç Bayiliği Sınavı için Ziraat Mühendislerinin tüm kesimleri TEK SES oluyor.Bölüm Başkanları'ndan Açıklamalar Geliyor..
Haksız Zirai Mücadele İlaç Bayiliği Sınavı için Ziraat Mühendislerinin tüm kesimleri TEK SES oluyor.Bölüm Başkanları'ndan Açıklamalar Geliyor..
ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ 26 MART 2011
ECZACILARIN ZİRAİ İLAÇ SATMASINA İMKAN SAĞLAYACAK DÜZENLEME İSTEĞİNE MÜDAHİL OLUNDU.
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM