PAMUK BASIN BİLDİRİSİ
8.9.2008 23:30:12

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ


PAMUK


BASIN BİLDİRİSİ


8 Eylül 2008


 


Pamuk hasatına başlanmıştır.


 


Kütlü pamuğun kilogram üretim maliyeti 1,12 YTL’ dir. Çiftçinin kilogram satış fiyatıda enaz 1,12 YTL olmalıdır.


 Pamuk, tekstilden sıhhi metalara, barut ve film malzemesinden, hayvancılığa, besin maddesinden diğer bir çok sanayi imalatlarına kadar oldukça geniş kullanım alanı ve sağladığı katma değerle ülkemizde ve dünyada yaygın olarak üretilen en önemli tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Dünya’da 370 Kuzey ve 350 Güney enlemleri arasında yaygın olarak yetiştirilen pamuk; lifi ile tekstil, tohumu ile yağ, küspesi ile yem sanayiinin önemli hammaddesini oluşturmaktadır.


                Türkiye Dünya pamuk üretiminde % 2,3 ile 7 nci sırada yer almaktadır.


Üretim maliyetinin yükselmesinden, sulama yatırımlarının yapılamaması, hasatta mekanizasyona geçilememesi ve kuraklığın yaşanması buna bağlı olarak üreticimizin dışarı ile rekabet edememesinden dolayı pamuk ekim alanlarımız yıllar geçtikçe azalmaktadır. 2002 yılında 700 bin hektar üretim alanından 2008 yılında 100 bin hektar azalarak 600 bin hektarın altına gerilemiştir.


Aslında pamuk üretiminden vazgeçilen alan 100 bin hektar değildir. Bunun 2-3 katıdır. Çukurovada, Kahramanmaraş ovasında, Amik ovasında, Gaziantep ovasında ve Antalya ovasında pamuk üretiminden vazgeçilmiştir. Buraların yerine pamuk üretimi Harran ovası ve GAP sulama alanlarıyla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesine geçmiştir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de yüksek maliyetlerden dolayı pamuk üretiminden vazgeçilmeye mısıra yönlenme başlamıştır.


Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Şubeleri ve temsilcilikleri ile yapılan maliyet hesaplamalarında 2008 yılı kütlü pamuk maliyeti kilograma 1,12 YTL olarak belirlenmiştir.


2002-2003 yıllarında kütlü pamuğun kilogram satış fiyatı 0,90-0,95 YTL iken son 5-6 yıldır dış piyasaya da bağlı olarak 0,6-0,7 YTL civarında seyretmektedir. Pamukta 2007 ürününe kilograma 0,29 YTL  destekleme yapılmaktadır.


Şu anda borsa fiyatlarına göre kütlü pamuğun kilogramı 0,75-0,85 YTL civarındadır.


Tedbir alınmaması halinde yakın gelecekte  ülkemizde pamuk üretimi bitme noktasına gelecektir. Bu yıl Ege, Antalya ve Güneydoğu kütlü pamuğunun kilogram fiyatı ortalaması en az 1,12 YTL, 2008 ürünü pamuğun destekleme fiyatıda sertifikasızda kilograma  en az 0,45 YTL olmalıdır.


Tarımsal ürünler ve pamuk üretiminde dışa bağımlı olmadan kendi kendimize yetebilecek şekilde, orta ve uzun vadede hükümetlere göre değişen değil, sürdürülebilir Milli Tarım Politikasının olması gerekir.


 


 


 


                                                        Fehmi KİRAZ


                                                        Genel Başkan


                                                      TZYMB Yönetim Kurulu Adına
 
Konu ile ilgili linkler:
 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
PAMUK FİYATLARI PAMUK ÇİFTÇİSİNİ ÜRETİMDEN VAZGEÇİRİYOR
BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU…
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.