DR. CENGİZ ALDEMİR:”EMPERYALİZME KARŞI OLMADAN MİLLİYETÇİ OLUNMAZ..”
4/15/2008
Cumartesi Sohbetleri kapsamında düzenlediğimiz “Küreselleşme ve İşbirlikçilik” konulu sohbet toplantımız yapıldı. Sohbet Toplantısında; emperyalizm ve küreselleşme hakkında bilgiler veren Dr. Cengiz ALDEMİR refahın ve teknolojinin dünya halkına maledilmesi olarak empoze edilen küreselleşmede gerçek amacın başka olduğunu vurgulayarak “Küreselleşme; Kolonyal dönemden emperyal döneme geçiştir. Mazlum milletlerin topraklarından, coğrafyalarından yararlanma ve sahip olma hareketidir. Bir anlamda Kapitalizmin kendini tekamül ettirme yarışıdır. Emperyalizm ise banka sermayesi ile sanayi sermayesinin birleşmesinden oluşan mali sermayenin egemenliğidir.” dedi.
 
 

CUMARTESİ SOHBETİ: KÜRESELLEŞME VE İŞBİRLİKÇİLİK..

 Küreselleşme ve İşbirlikçilik konulu sohbet toplantımız 12 Nisan 2008 Cumartesi Birliğimiz Prof.Dr.Orhan DÜZGÜNEŞ Toplantı Salonu’da yapıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcılarımızdan Sayın Cengiz ALDEMİR’in konuk olduğu küreselleşme ve emperyalizmin etkilerinin konuşulduğu toplantı yoğun ilgi altında gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ; “Küreselleşme ve İşbirlikçilik” denilince hemen akla Emperyalist ülkeler ile Ulus Devletlerin devam edegelen çekişme ve kavgaları gelmektedir. Bir tarafta sanayi devrimini yaşamış sermaye hakimi süper güçler var. Diğer yanda henüz sermaye oluşturamamış ulus devletler var. Zaman bu kıskaçta hızla akıp gitmektedir. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak bu konuda sohbet düzenlemenin yararlı olacağını düşünerek Sayın Müsteşar Yardımcımız Dr. Cengiz ALDEMİR’den istirham ettik. Ne mutlu bizlere ki böyle bir konuda bugün kendisi ile bir aradayız. Çok ilginç bir sohbet bizleri bekliyor.” diyerek sözü Dr. Cengiz ALDEMİR’e bıraktı.

 

Toplantıda bilgi sunan Dr. Cengiz ALDEMİR ise “Refahın ve teknolojinin dünya halkına maledilmesi olarak empoze edilen küreselleşmede gerçek amacın başkadır. Amaç mazlum milletlerin topraklarından, coğrafyalarından yararlanmak ve neticede sahip olmaktır.  Küreselleşme; Kolonyal dönemden emperyal döneme geçiştir. Bir anlamda Kapitalizmin kendini tekamül ettirme yarışıdır. Emperyalizm ise banka sermayesi ile sanayi sermayesinin birleşmesinden oluşan mali sermayenin egemenliğidir.” dedi.

 

ALDEMİR; “Dünya Birleşik Krallığına gitmek istiyorlar. C.P.Morgan ve John D.Rockfeller 1901 yılında birleşerek süper güç oldular. Öyleki ABD GSMH’sının iki katı sermayeye sahiptiler.  Hanry Kissinger “Ulus devletleri parçalayın sonra tek bayrak altında toplayın.” demiştir. Şimdi bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu siyasi iktisadi, askeri ve kültürel eylem planları vardır.  Dünyayı çokuluslu şirketlerin kontrolüne vermek için  1941 de CFR kuruldu. II.Dünya Harbi aslında II.Paylaşım Savaşı demektir. 1954 yılında Bildelberg toplantısında esas olan da ABD’nin dünya hakimiyeti hedefidir. Amerikalılar derler ki AB’ni ABD olarak biz kurdurduk. Hiçbir şey rasgele olmamıştır. Bugün ABD’nde 6000 bankadan 2000 tanesi batmış vaziyettedir. Para fonunun başkanı dahi müdaheleci anlayışın olması noktasına geldiyse küreselleşme bitmek üzeredir.” dedi.

 

Dr. Cengiz ALDEMİR özetle; “Yahudiler 193 ülkeden rahatsızlar. İstiyorlar ki 2000 ülke olsun kolayca yönetelim. Küreselleşmeciler ekonomik ve siyasi gücü bütün küreye askeri güçle yayıyorlar. Bunu NATO ile yapıyorlar. Bir ülke bir oy uygulamasından vazgeçilen NATO nun konsepti mutlaka değişmelidir. Türk askerinin profesyonelleşmesini isteyenlerin amacı da aynıdır. Türkiye, Güvenlik Bölgesi Konseptine uygun olarak Osmanlı İmparatorluğu dönemine dönmelidir. Orada dış güvenlik çemberi Basra var. Çeçenistan var. Orta Asya var. Filistin var. Ayrıca iç güvenlik çemberi de var. Bunu delen güç küresel güçtür. Milli hiçbir devlet kendisinin bölünmesine bu kadar alet olamaz. 5 Şubat 1920’de Mustafa Kemal ATATÜRK “Bizim tek nefes alacağımız yer Kafkasya’dır. Burada da Ermenistan ve Kürdistan kurulmak isteniyor.” demiştir.  Bugün de aynı senaryo vardır. Proje aynı projedir. Bunu Barzani yapmadı ki. Bu küresel güçlerin projesidir. Şu anda bir kabine üyesinin de çok doğru olarak ifade ettiği gibi Türkiye’deki esas kavga ise Küreselleşme yanlıları ile Milliyetçiler arasındadır. Bunu ben söylesem farklı anlaşılır.” dedi.

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
CENGİZ ALPSOY'A TEBRİK
CENGİZ AKYILDIZ'A MENFUR SALDIRI
TERÖRE KARŞI MİLLİ MUTABAKATA VE SEFERBİRLİĞE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKIYORUZ
TARIMSAL KALKINMA OLMADAN KIRSAL KALKINMA OLMAZ...
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. DEVLET BAHÇELİ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.