SOHBET TOPLANTIMIZDA KONUŞAN DOÇ.DR. OSMAN EĞRİ: “ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK İSLAM İÇERİSİNDEDİR..”
14.03.2008
Cumartesi Sohbetleri kapsamında düzenlediğimiz “Türk Kültüründe Alevilik-Bektaşilik” konulu sohbet toplantımız gerçekleştirildi. Sohbet Toplantısında; Alevilik-Bektaşilik hakkında bilgi veren Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman EĞRİ; “Aleviliği sadece bugünden bir kesit alarak değerlendiremeyiz. Sağlıklı bir değerlendirme yapmak için ayrıca tarihsel sürece de bakmak gerekmektedir. Alevilik-Bektaşilik konusunda baba-dede olarak bilinen inanç önderlerinin kaynaklarından yararlanarak yaptığımız araştırmalar kapsamında söylemek gerekir ki, Ali’yi seven Ali’ye mensup, Ali taraftarı anlamına gelen Alevilik İslam içerisindedir. Birlik Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ ise konuşmasında;“Bizler iki Alevi dedesini ya da iki araştırmacıyı dinlediğimizde hangisine inanacağımızı şaşırıyoruz. Çoğu zaman birbirinden tamamen farklı değerlendirme ve yaklaşımlar olabiliyor. Bu da bizleri ve kamuoyunu yanıltabilmektedir. Bu bağlamda konuğumuz Alevilik-Bektaşilik üzerine araştırmalar yapan sayın hocamız Doç. Dr. Osman EĞRİ işin bilimsel yönünü iyi bilen birisi. Bugün bizlere bu araştırmalarında ulaştığı bulguları ve Alevilik-Bektaşiliğin kökeni, tarihsel açıdan oluşumu, gelişimi ile kültürel yönünü ve Türk Kültüründe Alevilik-Bektaşilik konusunda bilgiler verecektir. Kendisine bu konuda yaptığı araştırmaları ve bizleri kırmayıp geldiği için teşekkür ederiz.” dedi.
 
 

CUMARTESİ SOHBETİ: TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK…

Ülkemizde zaman zaman kamuoyu tarafından farklı değerlendirmelere tabii tutulan Alevilik-Bektaşilik konusunun tamamen objektif olarak ele alınması düşüncesiyle düzenlediğimiz Cumartesi sohbeti toplantımız 8 Mart 2008 tarihinde Cumartesi günü Birliğimiz Prof Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ toplantı salonunda yapıldı. Alevilik-Bektaşilik nedir? Alevilik hakkında tarihsel ve sosyolojik gerçekler nelerdir? Alevilik-Bektaşiliğin Türk Kültüründeki yeri nedir? Ülkemizde geçmişte acı toplumsal örneklerinin de yaşandığı, kolaylıkla politize edilebilen Alevîlik-Sünnîlik konusunda bilinmeyen gerçekler nelerdir? gibi sorulara cevaplar aradığımız toplantımıza katılım oldukça yoğun olmuştur.

 

 

Toplantıda bir konuşma yapan Birlik Başkanı Dr. Ahmet ERDURMUŞ; “Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak mesleki ve sosyal konularda sohbetler düzenliyoruz. Bugünkü sohbetimiz de meslek dışı sosyo-kültürel bir konu. Türk Kültüründe Alevilik-Bektaşilik. Bizler iki Alevi dedesini ya da iki araştırmacıyı dinlediğimizde hangisine inanacağımızı şaşırıyoruz. Çoğu zaman birbirinden tamamen farklı değerlendirme ve yaklaşımlar olabiliyor. Bu da bizleri ve kamuoyunu yanıltabilmektedir. Bu bağlamda konuğumuz Alevilik-Bektaşilik üzerine araştırmalar yapan sayın hocamız Doç. Dr. Osman EĞRİ işin bilimsel yönünü iyi bilen birisi. Bugün bizlere bu araştırmalarında ulaştığı bulguları ve Alevilik-Bektaşiliğin kökeni, tarihsel açıdan oluşumu, gelişimi ile kültürel yönünü ve Türk Kültüründe Alevilik-Bektaşilik konusunda bilgiler verecektir. Kendisine bu konuda yaptığı araştırmaları ve bizleri kırmayıp geldiği için teşekkür ederiz.” dedi.

 

 

Toplantıda bilgi sunan Doç. Dr. Osman EĞRİ konuşmasında; “Aleviliği sadece bugünden bir kesit alarak değerlendiremeyiz. Sağlıklı bir değerlendirme yapmak için ayrıca tarihsel sürece de bakmak gerekmektedir. Alevilik-Bektaşilik konusunda baba-dede olarak bilinen inanç önderlerinin kaynaklarından yararlanarak yaptığımız araştırmalar kapsamında söylemek gerekir ki, Arapça bir kelime olan, Ali’yi seven Ali’ye mensup, Ali taraftarı anlamına gelen Alevilik İslam içerisindedir.” dedi.

Doç. Dr. EĞRİ konuşmasında Aleviliğin ne olduğunun bilinebilmesi için Sıffın Savaşından başlanarak devam eden ve Kerbela’da sona eren sürecin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Kerbela olayının Aleviler üzerinde derinden bir etki meydana getirdiğini ve XVI. yüzyıldaki Çaldıran Savaşı sonrası gelişmelerin, Sivas, Maraş ve Çorum olaylarının Kerbela olayıyla birleştirilerek, Alevilerin zihninde endişe ve şüphelere yol açtığını ifade etti. Kerbela olayından  sonra Ehl-i Beyt’in Emeviler ve Abbasiler döneminde Türkistan’a göç ettiklerini anlatan Eğri. Türkler Ehl-i Beyt’i çok iyi karşıladıkları ile ilgili örnekler verdi. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinde “Muhammed Mustafa (S.A.V.) hatırı için Ehl Beyt’i sev ve onlara hizmet ve hürmet et” dediğini dile getirdi.

 

 

Yesevilik, Bektaşilik, Alevilik ve Nakşibendiliğin seyyidler silsilesinin Hz. Peygamber’e (s.a.v.) kadar ulaştığını söyleyen Doç. Dr. Osman EĞRİ ayrıca; “Sultan Sencer Hz. Ali’nin (k.v.) kabrini Afganistan’daki Mezar-ı Şerif’te yaptırmıştır. Alevi-Bektaşilerin % 99’u samimi tevhid inancına sahiptir. Cemevleri caminin karşılığı olan, ayrı bir dinin ibadethanesi değildir. İlla bir şekilde sınıflandırmak gerekirse Cemevlerini Dergah, Zaviye ve Tekkelerin bugünkü olarak değerlendirebiliriz. Bektaşilik Osmanlı Ordusunun kuruluşuna önayak olan yeniçeriyi yetiştiren bir tarikattır. Hacı Bektaşi Veli’nin dergahı insan yetiştiren atölye gibidir. Hacı Bektaşi Veli Osman Gazi’ye kılıç kuşatmıştır. Menakıbname-i Hacı Bektaş Veli’ye göre; Tatarların Müslüman olmasına Hacı Bektaşi Veli vesile olmuştur. Alevi kültürüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Osman EĞRİ; “Alevilerde bugün Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerimizde nefes ve deyişler Türkçe okunmaktadır. Seyitlik Hz. Hüseyin, Şeriflik ise Hz. Hasan soyundan gelir. Alevilikte birden fazla kadınla evlenme yoktur. Ayrıca karısını boşayan düşkündür. Müsahiplik yol kardeşliği demektir. Cemde on iki hizmet yerine getirilir. Tevhid okunur, Hz. Peygamber’e ve on iki imamlara salavat getirilir. Allah’ın ismi anılır ve Kur’an’dan ayetler okunur” dedi… Konuyla ilgili piyasada yeralan bazı kaynakların ismini veren Doç. Dr. EĞRİ konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Türkiye Diyanet Vakfı’nın yayımladığı Alevi-Bektaşi Klasikleri’ni önerdi.

 

 

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİNİN İLK KONUĞU DEVLET ESKİ BAKANI SAYIN ÜNAL ERKAN OLDU GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- İYİ TARIM UYGULAMALARI GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN İKİNCİSİ 18 KASIM 2006 TARİHİNDE YAPILDI GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE GEZİ NOTLARI CUMARTESİ SOHBETLERİ'NİN KONUĞU PROF.DR. NUMAN AKMAN: “TARIMSAL ÜRETİM YAŞAMAKTIR” TARIM SİGORTALARI KONUSUNDA SOHBET TOPLANTISI YAPILDI GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TÜRKİYE’DE TOHUM SERTİFİKASYONU CUMARTESİ SOHBETLERİMİZİN KONUĞU PROF.DR.ŞAHABETTİN ELÇİ: “ŞARAMPOL HAYVANCILIĞI İLE TÜRKİYE BİR YERE GİDEMEZ…” GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULAMALARI GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TÜRKİYE MOZAİK Mİ? CUMARTESİ SOHBETLERİ: TÜRKİYE MOZAİK Mİ? BAYAN ÜYELER TANIŞMA VE SOHBET TOPLANTISI GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TÜRKİYE ARICILIĞI TÜRKİYE ARICILIĞI KONULU SOHBET TOPLANTISINDA KONUŞAN BAHRİ YILMAZ: ARICILIĞIN MİLLİ GELİRE KATKISI % 7’DİR BAYAN ÜYELERİMİZİN TANIŞMA VE SOHBET TOPLANTISI YAPILDI CUMARTESİ SOHBETLERİ BAŞLIYOR... BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU… BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: KIRSAL KALKINMA VE FİNANSA ULAŞIM... CUMARTESİ SOHBETİ: TARIMSAL ARAŞTIRMALARIN DÜNÜ BUGÜNÜ… CUMARTESİ SOHBETİ: ISLAHÇI HAKLARI VE UPOV... CUMARTESİ SOHBETİ:TOHUMCULUK KANUNU.. “TOHUMCULUK KANUNU” KONULU SOHBET TOPLANTISI YAPILDI. CUMARTESİ SOHBETİ: BEDEN DİLİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ… CUMARTESİ SOHBETİ: GIDA KATKI MADDELERİ.. CUMARTESİ SOHBETİ: TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK.. CUMARTESİ SOHBETİ: KURULUŞUNUN 75.YILINDA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ.. CUMARTESİ SOHBETİ: KÜRESELLEŞME VE İŞBİRLİKÇİLİK.. KADIN KOLLARI SOHBET TOPLANTISI Sohbet Toplantısı Cumartesi Sohbetleri devam Ediyor GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: ALİ KÖMÜRCÜ GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: ALİ KÖMÜRCÜ GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: Dr. MUSTAFA KORÇAK (DENİZCİLİK E. MÜSTEŞARI) GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: Dr. MUSTAFA KORÇAK (DENİZCİLİK E. MÜSTEŞARI) GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: Dr. AHMET SAYLAM GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: ''SON GELİŞMELER IŞIĞINDA AÇILIM İLE TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?" Prof.Dr. Özcan YENİÇERİ GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ: ''SON GELİŞMELER IŞIĞINDA AÇILIM İLE TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? Geleneksel Cumartesi Sohbetleri: 1980 Darbesi ve 12 Eylül 2010 Referandum Sonuçları Geleneksel Cumartesi Sohbetleri: Büyük Ortadoğu Projesinde 2.Aşama Geleneksel Cumartesi Sohbetleri Geleneksel Cumartesi Sohbetleri CUMARTESİ SOHBETLERİNDE ARAŞTIRMACI YAZAR MÜFİT ÖNER KONUK CUMARTESİ SOHBETLERİNDE ARAŞTIRMACI YAZAR KADİR TOSUN KONUK CUMARTESİ SOHBETLERİNDE PROF. DR. SAMİ DANIŞMAN VE ORUÇ OKTAY ERMİŞ KONUK PROF. DR. MEVLÜT KARAKAYA CUMARTESİ SOHBETLERİNDE GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETİNİN KONUĞU DOÇ. DR. MEHMET AKİF OKUR SADIK ASLAN CUMARTESİ SOHBETLERİNDE TÜRK İSLAM ANLAYIŞI MATURİDİLİK SOHBETİ MONDROS VE SEVR (Cumartesi Sohbeti) TÜRKİYE ARICILIĞI KONULU SOHBET TOPLANTISINDA KONUŞAN BAHRİ YILMAZ: ARICILIĞIN MİLLİ GELİRE KATKISI % 7’DİR ZİRAAT MÜHENDİSİ OSMAN NURİ ASARKAYA 100 YAŞINDA Türk-İslam Dünyasının Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlarız TÜM İSLAM ALEMİNİN BERAT KANDİLİ MÜBAREK OLSUN TÜM İSLAM ALEMİNİN MEVLİD KANDİLİ MÜBAREK OLSUN TÜRK İSLAM ANLAYIŞI MATURİDİLİK SOHBETİ


Bu Habere Ait Yorumlar
Henüz yorum kaydedilmemiş..
LÜTFEN YORUMUNUZU YAZINIZ
Konu
Adınız Soyadınız
E Posta Adresiniz
Yorumunuz
6 * 2 = ?
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM