VETERİNER HİZMETLERİ, GIDA VE YEM KANUN TASARISI TASLAĞI HK. TZYMB GÖRÜŞÜ...
2/13/2008 11:09:49 AM
Kamu yararına çalışan Derneklerden olan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği'nin tarımla ilgili her türlü mevzuat çalışmalarında görüşüne başvurulmakta iken, her nedense “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı Tasarısı” konusunda Birliğimizin görüşüne başvurulmamıştır. Bu çerçevede gündemi iyi takip eden TZYMB tarafından Tarım ve köyişleri Bakanlığı'nın ilgili birimin resmi web adresinden görüşlere açılan “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı Tasarısı” incelenmiş olup görüşlerimiz Bakanlığa bildirilmiştir. Bu bağlamda TZYMB kısaca; Meslek Taassubu ile hazırlanmış bir yapı gösteren söz konusu Kanun taslağını “Madde Madde” irdelemek yerine, Bakanlığın bu Kanun Tasarısı Taslağını geri çekmesini ve 2006 yılında olduğu gibi taslakların Gıda Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yem Kanunu olarak ayrı ayrı hazırlanıp görüşe sunulmasını önermektedir. Bu durumda Birliğimiz gerekli katkıyı sağlayacaktır.
 
 

 

KONU:Veteriner Hizmetleri, Gıda ve

Yem Kanun Tasarısı Taslağı Hk.  

 

 

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

     Eskişehir Yolu 9. km  Lodumlu Mevkii

                                                                              ANKARA

 

 

Tarım ile ilgili her türlü Kanun ve Yönetmelik çalışmalarında Birliğimiz görüşüne başvurulmakta iken, bu defa “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı Tasarısı” konusunda Birliğimizin görüşüne başvurulmamıştır.

 

Resmi web adresinizden (www.kkgm.gov.tr) görüşlere açılan “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı Tasarısı” tarafımızdan incelenmiş olup görüşlerimiz ekte gönderilmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

Osman KABACAOĞLU        Dr. Ahmet ERDURMUŞ 
Genel Başkan Yardımcısı            Genel Başkan

 

 

  

 

 

EKLER:

1-   Kanun Tasarısı Görüşümüz (1 sayfa)

 

 

 

 

 

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’NİN

“VETERİNER HİZMETLERİ, GIDA VE YEM KANUNU TASLAĞI TASARISI”

HAKKINDA GÖRÜŞÜ

 

1.      Görüşe sunulan “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu” taslağı tasarısı, daha önce hazırlanıp Başbakanlığa gönderilen “Tarım ve Gıda Bakanlığı” Kanun Taslağı Tasarısını destekler mahiyette ve bu teşkilat yasasının zeminini hazırlamak gayretiyle ve tamamen “Meslek Taassubu” ile hazırlanmış bir yapı arz etmektedir.

2.      Günümüzde insanların beslenmesi, insan sağlığı ve gıdaya erişim hakkı acısından “Gıda Güvenliği ve Güvencesi” kavramları giderek önem kazanmaktadır. Bu acıdan değerlendirildiğinde, hazırlanan bu kanun tasarısının özellikle, insanımızın sağlıklı, iyi beslenebilmesi için  “Gıda Güvenliği ve Güvencesi ” konusunu düzenler nitelikte olması beklenir. Halbuki, hazırlanan tasarıda “Gıda Güvenliği” ikinci planda kalmakta, “Gıda Güvencesi” ise hiç yer almamaktadır. Diğer yandan, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınacak hijyen tedbirleri hem hayvansal kökenli ürünler, hem de bitkisel kökenli ürünler, hem de su ürünleri için zorunludur. Yani, gıda ve yem güvenliğinin sağlanabilmesi için birincil üretim (bitkisel, hayvansal ve su ürünleri yetiştiricilik aşaması) ve ikincil üretim (gıda ve yem işletmeleri) aşaması birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Halbuki, Kanun Tasarısı Taslağında bu bütünlüğü görmek mümkün değildir. Tasarı bu yönden de eksiktir.   

3.      Kanun hazırlamak ve bu kanunların halkın rahat anlayabilmesi ve zamanla yapılabilecek değişiklikleri takip edebilmesi çok önemlidir. Bu kanun taslağı, daha önce hazırlanmış ve halen yürürlükte bulunan bir çok kanun ile ilgilidir ve üç kanunu yürürlükten kaldırmaktadır. Dolayısıyla bu kanunlar ile ilgili faaliyet gösteren insanlarımız karmaşık bir yapıya dönüştürülen bu kanun taslağı ile bu değişiklikleri gerek anlama ve gerekse takip etmekte güçlük çekeceklerdir. Kaldı ki, taslakta yeniden düzenlenen Hayvan Sağlığı ve Hayvan Zabıtası ve Gıda Kanunu son yıllarda revize edilmiş Kanunlardır. Bu Kanunları birleştirip karmaşık hale sokmak yerine, uygulamada karşılaşılan sıkıntıları tespit edip aksaklıkları gidermek, eksiklikleri tamamlamak daha doğru olurdu.

4.       Bütün bu sayılan nedenler ile Birliğimiz, söz konusu Kanun taslağını “Madde Madde” irdelemek yerine, yukarıda açıklanan görüşler ışığında Bakanlığın bu Kanun Tasarısı Taslağını geri çekmesini ve taslağın Gıda Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yem Kanunu olarak ayrı ayrı hazırlanıp görüşe sunulmasını önermektedir. Bu durumda, Birliğimiz gerekli katkıyı sağlayıp, desteğini verebilecektir. Mevcut hali ile maddeler üzerinde yapılacak olan katkı ve eleştiriler hiçbir mana ifade etmediği gibi yapılan bir yanlışa da ortak olmak olarak görülmektedir.

       Kamuoyuna saygıyla bildiririz.
 
 
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA
CUMARTESİ SOHBETİ: GIDA KATKI MADDELERİ..
GIDA DENETİMİNDE YETKİ KARGAŞASI
16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ-TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULAMALARI
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA
TARIMDA MİRAS KANUNU TASARISI BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA
TZYMB ANTALYA ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI
TZYMB KONYA ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI
TZYMB 68. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ PANEL: TARIMDA DESTEKLEMELER
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
Tohumculuk Kanunu ve Biyoteknolojik Ürünler Konusunda Birliğimiz Görüşü
SAYIN SAMİ GÜÇLÜ'YE BİRLİK GÖRÜŞÜ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
İNTERNET - BASINDA TARIM